Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

Centrum Europejskie Natolin jest ośrodkiem analitycznym zajmującym się kwestiami integracji europejskiej oraz bezpieczeństwa Euro-Atlantyckiego. CEN jest miejscem spotkań i debaty przedstawicieli świata nauki, think-tanków oraz praktyków. Celem naszych działań jest pogłębianie refleksji na temat wyzwań współczesnej polityki międzynarodowej.

Realizowane w CEN programy badawcze dotyczą zagadnień związanych z rozwojem idei i koncepcji integracji europejskiej (Historia myśli europejskiej), instytucjonalno-prawnymi podstawami funkcjonowania Unii Europejskiej (Instytucje i polityki Unii Europejskiej), strategicznymi i instytucjonalnymi podstawami sojuszu Stanów Zjednoczonych, Kanady i Europy (Bezpieczeństwo atlantyckie w XXI w.), problematyką wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE (WSiSW) oraz politycznymi i kulturowymi aspektami oddziaływania Unii Europejskiej na państwa objęte Europejską Polityką Sąsiedztwa oraz Rosję (Europa i jej sąsiedzi).

W ramach CEN wydawany jest kwartalnik "Nowa Europa", propagujący wiedzę na temat współczesnych problemów Europy i otaczającego ją świata.


Co nowego?


Pobierz publikację...

Nowa Europa. Przegląd Natoliński

Numer 1 (20) / 2017
Spis treści / List of contents / Wstęp


Pobierz publikację...

Monografa natolińska

OBLICZA KRYZYSU. Analiza zarządzania kryzysowego
z perspektywy ekonomicznej i politycznej

Pod redakcją Marka A. Cichockiego i Tomasza Grzegorza Grosse


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 1/2016
Anna Jurkowska-Zeidler

Prawo unii bankowej


Pobierz publikację...

Zeszyty natolińskie 62 (2016)
Magdalena Fedorowicz

Nowe zadania i funkcje Europejskiego Banku Centralnego
w zapewnieniu stabilności finansowej
w świetle regulacji Europejskiej Unii Bankowej


Pobierz publikację...

Nowa Europa. Przegląd Natoliński

Numer 1 (19) / 2016
Spis treści / List of contents / Wstęp


Pobierz publikację...

Nowa Europa. Przegląd Natoliński

Numer Specjalny 2 (6) 2015.
Unia w Unii?
Strefa euro w przebudowie


Pobierz publikację...

Nowa Europa. Przegląd Natoliński

Numer Specjalny 1 (5) 2015.
Myśląc o Ukrainie


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 2/2015
Marek A. Cichocki

Członkostwo w euro jako element
długofalowej strategii bezpieczeństwa


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 1/2015
Jerzy Dudek

Od warszawskiej do brukselskiej Unii Energetycznej


Pobierz publikację...

Nowa Europa. Przegląd Natoliński

Numer 2 (18) / 2014
Spis treści / List of contents / Wstęp
David Drummond - W poszukiwaniu równowagi


Pobierz publikację...

Zeszyty natolińskie 61 (2014)
Szymon Pawłowski

Europejski Bank Centralny w obliczu kryzysu zadłużenia

European Central Bank in the face of the debt crisis


Pobierz publikację...

Biblioteka Myśli Europejskiej

Gráinne de Búrca, Joseph H.H. Weiler
Świat europejskich konstytucjonalizmów

Epilog w formie dialogu


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 2/2014
Stanisław Kluza

The banking union from the perspective
of a non-eurozone host supervisor


Pobierz publikację...

Nowa Europa. Przegląd Natoliński

Numer 1 (17) / 2014
Spis treści / List of contents / Wstęp
S. Kluza, Unia bankowa z perspektywy nadzoru goszczącego spoza strefy euro


Pobierz publikację...

Biblioteka Myśli Europejskiej

Anand Menon - Europa stan unii
wstęp


Pobierz publikację...

Nowa Europa. Przegląd Natoliński

Numer 3 (16) / 2013
Spis treści / List of contents / Wstęp

UWAGA: Informacja na temat zamówienia niniejszego numeru NE dostępna jest tutaj.Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 1/2014
Jerzy Dudek

Zapowiedź zmian w polityce energetycznej?
Analiza postanowień Rady Europejskiej obradującej w dniach 20-21 marca 2014 r. w zakresie energii i klimatu


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 13/2013
Monika Sus

Partnerstwo Wschodnie w 2013 roku.
Pokryzysowy setback czy szansa na przełom?


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 12/2013
Irma Słomczyńska

Geneza i rozwój strategii makroregionalnych Unii
Europejskiej w kontekście realizacji koncepcji
wielopoziomowego sprawowania rządów


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 11/2013
Beata Piskorska

Wartości czy interesy?
Europejska Polityka Sąsiedztwa jako test na efektywność
normatywnej siły Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 10/2013
Szymon Pawłowski

Nowe zadanie Europejskiego Banku Centralnego
a kryzys zadłużeniowy


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 9/2013
Michał Pronobis

Czy Europejski Bank Centralny uratuje strefę euro?


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 8/2013
Kamila Majchrzak

Prawne aspekty wprowadzenia euro w Polsce


Pobierz publikację...

Komentarze natolińskie 5/2013
Marek A. Cichocki

Political union: imagine if you can...


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 7/2013
Tomasz Grzegorz Grosse

Semestr Europejski:
poprawa zarządzania czy zmiana ustrojowa?


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 6/2013
Przemysław Żurawski vel Grajewski

Czy i jak Unia Europejska patrzy na Wschód?
Polityka Unii Europejskiej wobec obszaru postsowieckiego a interesy Polski


Pobierz publikację...

Komentarze natolińskie 4/2013
Marek A. Cichocki

A broken monolith
(Germany after election/ September 2013)


Pobierz publikację...

Komentarze natolińskie 3/2013
Tomasz F. Krawczyk

Merkel i reszta świata.
Ruchy tektoniczne w niemieckiej polityce
po wyborach do Bundestagu


Pobierz publikację...

Zeszyty natolińskie 51 (2013)
Kamila Pronińska

Wpływ współpracy energetycznej krajów Europy Środkowej
na regionalne bezpieczeństwo energetyczne i politykę energetyczną UE

The impact of energy cooperation of Central European countries
on the regional energy security and energy policy of the EU


Pobierz publikację...

Zeszyty natolińskie 50 (2013)
Małgorzata Misiak

Polityka stabilizacyjna w wieloszczeblowym systemie sprawowania władzy.
Przykład Unii Gospodarczo-Walutowej w dobie kryzysu gospodarczo-finansowego

Stabilisation policy in a multi-level system of governance.
Example of the Economic and Monetary Union at a time of financial and economic crisis


Pobierz publikację...

Zeszyty natolińskie 49 (2013)
Anna Golejewska

Kapitał ludzki, innowacje i instytucje
a konkurencyjność regionów Europy Środkowej i Wschodniej

Human capital, innovation and institutions versus the competitiveness of regions in Central and Eastern Europe


Pobierz publikację...

Zeszyty natolińskie 48 (2013)
Przemysław Polański

Odpowiedzialność prawna za treści rozpowszechniane w Internecie

Legal liability for content disseminated over the Internet


Pobierz publikację...

Nowa Europa. Przegląd Natoliński

Numer 2 (15) / 2013
Spis treści / List of contents / Wstęp

UWAGA: Informacja na temat zamówienia niniejszego numeru NE dostępna jest tutaj.


Pobierz publikację...

Nowa Europa. Przegląd Natoliński

Numer 1 (14) / 2013
Spis treści / List of contents / Wstęp / Wybrane teksty

UWAGA: Informacja na temat zamówienia niniejszego numeru NE dostępna jest tutaj.


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 5/2013
Przemysław Biskup

Integracja czy dezintegracja?
Przyszłość Unii Europejskiej z perspektywy brytyjskiej


Pobierz publikację...

Komentarze natolińskie 2/2013
Małgorzata Śmieszek

Quo vadis Islandio?
O wydarzeniach ostatnich miesięcy na Islandii
i ich znaczeniu dla UE


Pobierz publikację...

Komentarze natolińskie 1/2013
Artur Gruszczak

Zjeść ciastko i mieć ciastko...
Brytyjski dylemat wyłączenia z przestrzeni
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 4/2013
Leszek Jerzy Jasiński

Kryzysy gospodarcze na świecie
i ich echa w Polsce


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 3/2013
Łukasz Jagiełłowicz

W stronę Europy zmiennej Geometrii?
Analiza orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
w sprawie Europejskiego Mechanizmu Stabilności


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 2/2013
Tomasz Grzegorz Grosse

Dylematy unii bankowej


Pobierz publikację...

Nowa Europa. Przegląd Natoliński

Numer 2 (13) / 2012
Spis treści / List of contents / Wstęp / Wybrane teksty

UWAGA: Informacja na temat zamówienia niniejszego numeru NE dostępna jest tutaj.


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 1/2013
Andrzej Kozłowski

The European Union posture towards the war in Georgia in 2008.
The assessment, implications and the aftermath


Pobierz publikację...

Materiały Robocze 1 (17) 2012
Izabela Wróbel

Wspólny europejski system azylowy
- stan obecny i perspektywy rozwoju


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 6/2012
Andrzej Kozłowski

The United States posture towards the war in Georgia in 2008.
The assessment, implications and the aftermath


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 5/2012
Przemysław Żurawski vel Grajewski

Wpływ kryzysu w strefie euro na WPZiB
oraz WPBiO Unii Europejskiej


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 4/2012
Radosław Potorski

Pakt fiskalny.
Problem czy rozwiązanie?


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 3/2012
Tomasz Grzegorz Grosse

Polityka spójności w dobie
kryzysu europejskiej solidarności


Pobierz publikację...

Nowa Europa. Przegląd Natoliński

Numer 1 (12) / 2012
Spis treści / List of contents / Wstęp / Wybrane teksty

UWAGA: Najnowszy numer NE można otrzymać w Fundacji Centrum Europejskie Natolin po uprzednim zamówieniu pod adresem: nowaeuropa@natolin.edu.pl


Pobierz publikację...

Nowa Europa. Przegląd Natoliński

Numer 1 (11) / 2011
Spis treści / List of contents / Wstęp

UWAGA: Najnowszy numer kwartalnika poświęcony regionalizmowi w Europie jest już dostępny w salonach Empik i wybranych księgarniach na terenie kraju oraz w księgarni internetowej Ośrodka Myśli Politycznej.


Pobierz publikację...

Zeszyty natolińskie 47 (2012)
Piotr Podemski

Włoscy ojcowie-założyciele Wspólnoty Europejskiej w kontekście
transformacji Włoch od faszyzmu do demokracji (1941–1954)

Italian Founding Fathers of the European Community in the context of Italy transformation from fascism to democracy (1941–1954)


Pobierz publikację...

Zeszyty natolińskie 46 (2012)
Agnieszka Frąckowiak-Adamska

Europejska przestrzeń sądowa a prawa człowieka

The European Judicial Area and human rights


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 2/2012
dr Marek A. Cichocki

Zmiana niemieckiego
paradygmatu w Europie


Pobierz publikację...

Zeszyty natolińskie 45 (2012)
Dawid Miąsik

Własność intelektualna a szkoda dla konkurencji w prawie UE

Intellectual property and harm to competition in EU lawPobierz publikację...

Nowa Europa. Przegląd Natoliński

Numer Specjalny 1 (4) 2010.
Daleka Północ jako nowy obszar
współpracy i rywalizacji


Pobierz publikację...

Nowa Europa. Przegląd Natoliński

Numer 1 (9) / 2010 -
Spis treści / List of contents / Wybrane teksty

UWAGA: Najnowszy numer kwartalnika poświęcony Unii Europejskiej
i jej najbliższemu sąsiedztwu jest dostępny w salonach Empik i wybranych księgarniach na terenie kraju oraz w księgarni internetowej Ośrodka Myśli Politycznej.


Zobacz pełny artykuł...

Nowa Europa Wschodnia 5/2010
Olaf Osica

Drzwi szeroko zamknięte. Polityka wschodnia w czasach lizbońskich


Zobacz pełny artykuł...

Sprawy Międzynarodowe 2/2010
Olaf Osica

Ujarzmianie chaosu - przyszłość stosunków zewnętrznych
Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony


Zobacz pełny artykuł...

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
- portal EUROPA
Olaf Osica

Europejska Służba Działań Zewnętrznych a postulat równowagi geograficznej


The Black Sea Region and EU Policy
The Challenge of Divergent Agendas


Edited by Karen Henderson and Carol Weaver, University of Leicester

Ashgate 2010

The Black Sea region rarely hit the media headlines until the outbreak of war in Georgia in 2008, yet its importance as a focus of European Union (EU) external policy making had already been growing for several years. The area is fascinating and diverse, comprising both large and small states, with a mixture of democracies and more authoritarian regimes. Traditionally a central foreign policy concern for Russia and Turkey, since the end of the Cold War, the EU and the US have become increasingly involved in the many dimensions of Black Sea politics.

This book brings together a broad range of specialists on the region to analyze the challenge of divergent agendas both within and outside the EU. More specifically it looks at how the EU's enlargement to include states on the Black Sea shore has brought about new external policies including the European Neighbourhood Policy, Black Sea Synergy and the Eastern Partnership, all representing subtly different aims and interests. The various sections in the book also examine regionalization, conflict resolution, security, relationships between the Black Sea's states and last but not least, the vital issue of energy which has begun to dominate the discussion of the region.

Designed to further the debate on the future of EU policies for the Black Sea region, this book is an essential resource for researchers, students and others in search of a coherent picture of the inter-relationship of EU initiatives and policies in the region.

www.ashgate.com/isbn/9781409412014

recenzja: Jakub Lubelski - MORZE CZY JEZIORO CZARNE?


Leitbilder for the Future of the European Union
Dissenting Promoters of Unity


Edited by Gesa-Stefanie Brincker, Mathias Jopp, Lenka Anna Rovná

Nomos 2011

An ever growing European Union (EU)? Treaty reforms, EU-budget negotiations and Euro-zone enlargements: European integration was put to a great test at the beginning of the 21st century. How were these developments and especially the way to the Lisbon Treaty experienced in different EU member states? How did the variety of actors in seven exemplified countries react to these changes and a growing heterogeneity within the EU? How did they thus formulate their ideas for the future of the Union, their Leitbilder?

The approach of this research originates in the basic assumption that Leitbilder can be seen as a key factor in the development of the EU. Such Leitbilder contain conceptual statements dealing with the underlying institutional and constitutional construction of the EU and its potential finalité. They can also relate to elements of the integration process, for example specific policy areas. The analysis of Leitbilder in old and new EU member states answers the questions in which way the spectrum of the Euro-political Leitbilder changed with enlargement and if, as a consequence of potentially increasing heterogeneity within the EU, there are foreseeable tendencies of greater fragmentation, continuity or reinvention.

www.nomos-shop.de/11675


download...

Institutional Design and Voting Power in the European Union

Edited by Marek A. Cichocki, Natolin European Centre
and Karol Życzkowski, Jagiellonian University

Ashgate 2010

Leading global experts in the field of politics and mathematics bring forth key insights on how voting power should be allocated between EU member states, and what the policy consequences are of any given institutional design. Close attention is paid to the practical implications of decision-making rules, the nature and distribution of power, and the most equitable ways to represent the preoccupations of European citizens both in the Council and European Parliament.

Highly theoretical and methodologically advanced, this volume is set to enrich the debate on the future of the EU's institutional design. A valuable source of information to scholars of political science, European studies and law, as well as to people working on game theory, theory of voting and, in general, applications of mathematics to social science.

www.ashgate.com/isbn/9780754677543

recenzja: Jakub Lubelski - O niezbędności matematyki w polityce


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 5/2010
Agnieszka Nowak

Prezydencja hiszpańska 2010
Śródziemnomorskie priorytety a polityka wschodnia UE


A Transformation Gap?

A Transformation Gap?
American Innovations and European Military Change

Edited by Terry Terriff, Frans Osinga, and Theo Farrell
Stanford University Press 2010

Contents | Contributors


Pobierz publikację...

Andrzej Wierzbicki

Europa w polskiej myśli historycznej i politycznej XIX i XX w.
Warszawa 2009, Centrum Europejskie Natolin, Wyd. Trio

spis treści | Rozdział I - Europy straż przednia

Książka jest do kupienia w: Głównej Księgarni Naukowej im. B. Prusa, tel. 22 826 18 35
Warszawa, ul. Krakowskie Przedm. 7, www.prus24.pl

Dział Wysyłki: Elżbieta Kamińska, zamowienia@prus24.pl, tel: 22 827 67 06

Księgarnia w Internecie: Jędrzej Król, prus@prus24.pl, tel: 22 827 67 06


Zobacz pełną informację...

Bilans członkostwa Polski w UE w perspektywie regionów

Natolin, 23-24 czerwca 2009

Konferencja współfinansowana ze środków UE
w ramach konkursu UKIE „Pięć lat członkostwa Polski w UE”


Zobacz pełny artykuł...

Central Europe Digest, June 15, 2009
The Latest from Central Europe.
Olaf Osica

From Strategic Partnership to Velvet Divorce?
New Challenges to the U.S. - Poland Agenda


Spis treści...

Jaka informacja?
Leon Dyczewski (red.)

Spis treści

Publikacja jest dostępna
w sklepie internetowym wydawnictwa KUL


Pobierz publikację...

Przemysław Żurawski vel Grajewski

Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji a interesy Polski 1991-2004

Wszechstronna, przeprowadzona z wielkim rozmachem analiza jednego z najważniejszych obszarów polityki międzynarodowej, ukazująca toczącą się na forum publicznym i w zaciszu gabinetów grę dyplomatyczną oraz czynniki przesądzające o stanowiskach jej głównych uczestników, ich słabościach i atutach.

UWAGA: Publikacja jest dostępna w księgarni internetowej Ośrodka Myśli Politycznej.

 

Dokumenty zapisano w formacie PDF.
Do oglądania lub drukowania potrzebne są: Adobe Acrobat Reader lub rozszerzenie Adobe Acrobata do przeglądarki internetowej. Oprogramowanie jest bezpłatne i można je pobrać ze strony firmy Adobe.

 

 

 
     

 O nas  |  Programy badawcze  |  Nowa Europa  |  Publikacje  |  Partnerzy  |  Galeria |  Historia Natolina  |  Aktualności |  Kontakt

mapa strony  |  strona główna |  na górę strony