Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 









 

 

Instytucje i polityki Unii Europejskiej

Badania podejmowane w ramach programu Instytucje i polityki Unii Europejskiej dotyczą instytucjonalno-prawnych podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej przed i po rozszerzeniu Wspólnoty. Celem programu jest wszechstronna analiza i prezentacja problematyki integracji europejskiej pod kątem reguł i mechanizmów rządzących zacieśnianiem współpracy państw i przenoszeniem kompetencji na szczebel wspólnotowy, a także konsekwencji tego faktu dla społeczeństw Europy.



Pobierz publikację...

Nowa Europa. Przegląd Natoliński

Numer Specjalny 2 (6) 2015.
Unia w Unii?
Strefa euro w przebudowie


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 2/2015
Marek A. Cichocki

Członkostwo w euro jako element
długofalowej strategii bezpieczeństwa


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 1/2015
Jerzy Dudek

Od warszawskiej do brukselskiej Unii Energetycznej


Pobierz publikację...

Biblioteka Myśli Europejskiej

Anand Menon - Europa stan unii
wstęp

UWAGA: Informacja na temat zamówienia niniejszej publikacji dostępna jest tutaj.


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 1/2014
Jerzy Dudek

Zapowiedź zmian w polityce energetycznej?
Analiza postanowień Rady Europejskiej obradującej w dniach 20-21 marca 2014 r. w zakresie energii i klimatu


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 12/2013
Irma Słomczyńska

Geneza i rozwój strategii makroregionalnych Unii
Europejskiej w kontekście realizacji koncepcji
wielopoziomowego sprawowania rządów


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 10/2013
Szymon Pawłowski

Nowe zadanie Europejskiego Banku Centralnego
a kryzys zadłużeniowy


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 9/2013
Michał Pronobis

Czy Europejski Bank Centralny uratuje strefę euro?


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 5/2013
Przemysław Biskup

Integracja czy dezintegracja?
Przyszłość Unii Europejskiej z perspektywy brytyjskiej


Pobierz publikację...

Komentarze natolińskie 1/2013
Artur Gruszczak

Zjeść ciastko i mieć ciastko...
Brytyjski dylemat wyłączenia z przestrzeni
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 3/2013
Łukasz Jagiełłowicz

W stronę Europy zmiennej Geometrii?
Analiza orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
w sprawie Europejskiego Mechanizmu Stabilności


Pobierz publikację...

Materiały Robocze 1 (17) 2012
Izabela Wróbel

Wspólny europejski system azylowy
- stan obecny i perspektywy rozwoju


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 4/2012
Radosław Potorski

Pakt fiskalny.
Problem czy rozwiązanie?


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 3/2012
Tomasz Grzegorz Grosse

Polityka spójności w dobie
kryzysu europejskiej solidarności


Pobierz publikację...

Zeszyty natolińskie 45 (2012)
Dawid Miąsik

Własność intelektualna a szkoda dla konkurencji w prawie UE

Intellectual property and harm to competition in EU law


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 1/2012
Marek Zirk-Sadowski

Tożsamość konstytucyjna
a prawo europejskie


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 4/2011
Przemysław Żurawski vel Grajewski

Strategia Federacji Rosyjskiej
wobec państw basenu Morza Bałtyckiego


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 3/2011
Tomasz Grzegorz Grosse

Kryzys europejskiej waluty
Konsekwencje polityczne


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 2/2011
Tomasz Grzegorz Grosse

Polityka energetyczno-klimatyczna
Pominięte wyzwanie dla polskiej prezydencji w UE


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 1/2011
Katarzyna Dośpiał-Borysiak

Gdy pęka lód.
Polityka Unii Europejskiej wobec Arktyki


The Black Sea Region and EU Policy
The Challenge of Divergent Agendas


Edited by Karen Henderson and Carol Weaver, University of Leicester

Ashgate 2010

The Black Sea region rarely hit the media headlines until the outbreak of war in Georgia in 2008, yet its importance as a focus of European Union (EU) external policy making had already been growing for several years. The area is fascinating and diverse, comprising both large and small states, with a mixture of democracies and more authoritarian regimes. Traditionally a central foreign policy concern for Russia and Turkey, since the end of the Cold War, the EU and the US have become increasingly involved in the many dimensions of Black Sea politics.

This book brings together a broad range of specialists on the region to analyze the challenge of divergent agendas both within and outside the EU. More specifically it looks at how the EU's enlargement to include states on the Black Sea shore has brought about new external policies including the European Neighbourhood Policy, Black Sea Synergy and the Eastern Partnership, all representing subtly different aims and interests. The various sections in the book also examine regionalization, conflict resolution, security, relationships between the Black Sea's states and last but not least, the vital issue of energy which has begun to dominate the discussion of the region.

Designed to further the debate on the future of EU policies for the Black Sea region, this book is an essential resource for researchers, students and others in search of a coherent picture of the inter-relationship of EU initiatives and policies in the region.

www.ashgate.com/isbn/9781409412014

recenzja: Jakub Lubelski - MORZE CZY JEZIORO CZARNE?


Leitbilder for the Future of the European Union
Dissenting Promoters of Unity


Edited by Gesa-Stefanie Brincker, Mathias Jopp, Lenka Anna Rovná

Nomos 2011

An ever growing European Union (EU)? Treaty reforms, EU-budget negotiations and Euro-zone enlargements: European integration was put to a great test at the beginning of the 21st century. How were these developments and especially the way to the Lisbon Treaty experienced in different EU member states? How did the variety of actors in seven exemplified countries react to these changes and a growing heterogeneity within the EU? How did they thus formulate their ideas for the future of the Union, their Leitbilder?

The approach of this research originates in the basic assumption that Leitbilder can be seen as a key factor in the development of the EU. Such Leitbilder contain conceptual statements dealing with the underlying institutional and constitutional construction of the EU and its potential finalité. They can also relate to elements of the integration process, for example specific policy areas. The analysis of Leitbilder in old and new EU member states answers the questions in which way the spectrum of the Euro-political Leitbilder changed with enlargement and if, as a consequence of potentially increasing heterogeneity within the EU, there are foreseeable tendencies of greater fragmentation, continuity or reinvention.

www.nomos-shop.de/11675


Pobierz publikację...

Zeszyty natolińskie 41 (2010)
Justyna Łacny

Okresowe kary pieniężne, ryczałty i korekty finansowe nakładane na państwa członkowskie za naruszenia prawa UE

Periodic penalty payments, lump sums and financial corrections imposed on Member States for the infringement of the EU law


Pobierz publikację...

Zeszyty natolińskie 40 (2010)
Rafał Riedel

Supranacjonalizacja bezpieczeństwa energetycznego w Europie.
Podejścia teoretyczne

Supranationalisation of Energy Security in Europe. Theoretical Approaches


Pobierz publikację...

Zeszyty natolińskie 39 (2010)
Krystyna Kowalik-Bańczyk

Problematyka ochrony praw podstawowych w unijnych postępowaniach w sprawach z zakresu ochrony konkurencji

The issues of the protection of fundamental rights in EU competition proceedings


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 6/2010
Anna Brzezińska

Między Unią Europejską a Kosowem
Dylematy polityki zagranicznej Republiki Serbii


Pobierz publikację...

Nowa Europa. Przegląd Natoliński

Numer 1 (9) / 2010 -
Spis treści / List of contents / Wybrane teksty

UWAGA: Najnowszy numer kwartalnika poświęcony Unii Europejskiej i jej najbliższemu sąsiedztwu jest dostępny w salonach Empik i wybranych księgarniach na terenie kraju oraz w księgarni internetowej Ośrodka Myśli Politycznej.


Zobacz pełny artykuł...

Sprawy Międzynarodowe 2/2010
Olaf Osica

Ujarzmianie chaosu - przyszłość stosunków zewnętrznych
Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony


Zobacz pełny artykuł...

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce - portal EUROPA
Olaf Osica

Europejska Służba Działań Zewnętrznych
a postulat równowagi geograficznej


download...

Institutional Design and Voting Power in the European Union

Edited by Marek A. Cichocki, Natolin European Centre
and Karol Życzkowski, Jagiellonian University

Ashgate 2010

Leading global experts in the field of politics and mathematics bring forth key insights on how voting power should be allocated between EU member states, and what the policy consequences are of any given institutional design. Close attention is paid to the practical implications of decision-making rules, the nature and distribution of power, and the most equitable ways to represent the preoccupations of European citizens both in the Council and European Parliament.

Highly theoretical and methodologically advanced, this volume is set to enrich the debate on the future of the EU's institutional design. A valuable source of information to scholars of political science, European studies and law, as well as to people working on game theory, theory of voting and, in general, applications of mathematics to social science.

www.ashgate.com/isbn/9780754677543

recenzja: Jakub Lubelski - O niezbędności matematyki w polityce


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 5/2010
Agnieszka Nowak

Prezydencja hiszpańska 2010
Śródziemnomorskie priorytety a polityka wschodnia UE


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 4/2010
Anna Matuszewska

Prezydencja Szwecji w Radzie Unii Europejskiej
Analiza uwarunkowań i priorytetów


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 3/2010
Ariella Huff

Strange Bedfellows
The Conservative-Liberal Democrat Coalition and Europe


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 2/2010
Ariella Huff

The UK election
What outcomes for Europe?


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 1/2010
Marcin Czyżniewski

Czeskie przewodnictwo
w Radzie Unii Europejskiej
Przygotowanie i organizacja


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 10/2009
Joanna Dziuba

Unia Europejska a Gruzja.
Rok po wojnie sierpniowej


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 9/2009
Joanna Popielawska

Europejska Służba Działań Zewnętrznych Pierwsze decyzje i kierunek prac

Aneks do analizy„Europejska Służba Działań Zewnętrznych.
Implikacje dla instytucji i stosunków zewnętrznych UE”,
specjalny numer „Nowej Europy” 2 (3) 2009


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 8/2009
Tomasz Grzegorz Grosse

O słabości polityki zagranicznej
Unii Europejskiej


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 7/2009
Przemysław Żurawski vel Grajewski

Bezpieczeństwo energetyczne Polski
Instrumentarium Unii Europejskiej


Pobierz publikację...

Nowa Europa. Przegląd Natoliński

Numer Specjalny 2 (3) 2009.
Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Implikacje dla instytucji i stosunków
zewnętrznych Unii Europejskiej


Pobierz publikację...

Nowa Europa. Przegląd Natoliński

Numer Specjalny 1 (2) 2009.
Konsolidacja czy dezintegracja?
Bezpieczeństwo w subregionie Morza Bałtyckiego


Pobierz publikację...

Nowa Europa. Przegląd Natoliński

Numer 2 (7) / 2008 - Spis treści / List of contents / Wstęp

UWAGA: Najnowszy numer kwartalnika poświęcony harmonizacji prawa prywatnego w Unii Europejskiej jest już dostępny w salonach Empik i wybranych księgarniach na terenie kraju oraz w księgarni internetowej Ośrodka Myśli Politycznej.


Pobierz publikację...

Zeszyty natolińskie nr 33 (2009)
Adriana Zabłocka

Niehoryzontalne połączenia przedsiębiorstw
a polityka konkurencji Unii Europejskiej


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 5/2009
Joanna Popielawska

W jakim towarzystwie?
Partnerstwo Wschodnie na tle
innych inicjatyw UE na wschodzie


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 4/2009
Rafał Trzaskowski

The patterns of voting
in the Council of Ministers of the European Union.
The Impact of 2004 enlargement


Pobierz publikację...

Zeszyty natolińskie nr 31 (2009)
Wanda Dugiel

Zmiany w światowym systemie handlu
Perspektywa dla Unii Europejskiej


Pobierz publikację...

Zeszyty natolińskie nr 30 (2009)
Tomasz Tadeusz Koncewicz

Poszukując modelu sprawiedliwości
proceduralnej w prawie wspólnotowym.
Mit czy rzeczywistość?


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 5/2008
Anna Brzezińska

Polityka Unii Europejskiej wobec Kosowa
jako przedmiot debaty przedwyborczej w Serbii
(wybory parlamentarne maj 2008)


Pobierz publikację...

Nowa Europa - 1 (6) 2008

spis treści

Walter Hallstein, Organy Wspólnoty

Najnowszy numer kwartalnika poświęcony instytucjom i procesowi podejmowania decyzji w UE jest już dostępny w salonach Empik i wybranych księgarniach na terenie kraju, oraz w księgarni internetowej Ośrodka Myśli Politycznej (www.omp.org.pl).


Pobierz publikację...

Nowa Europa - numer specjalny - styczeń 2007

Jakie reformy dla UE?
Nowa Europa


Pobierz publikację...

Analizy natolińskie 5/2007
Emmanuelle Laloum, Stine Rasmussen

Shaping French Foreign policy for the next 5 years:
Segolene Royal vs. Nicolas Sarkozy


Więcej zdjęć...

Distribution of power and voting procedures
in the European Union

Natolin, October 12-13, 2007

About the conference (pdf)
Abstracts of presentations (pdf)

Full presentations


Apres Enlargement: Taking Stock of the Immediate Legal and Political Responses to the Accession of Central and Eastern European States to the EU
Florencja 29-30 IV 2005, konferencja zorganizowana we współpracy z Europejskim Instytutem Uniwersyteckim we Florencji


LEITBILDER (key concepts) for the European Union
after Enlargement.

Fragmentation, Continuity or Reinvention?
Will the enlarged European Union, the EU-27, be based upon a consistent set of ideas and key concepts (LEITBILDER) in so-called "old" and "new" member states, or will it be characterized by fragmentation? Will Western and Central-Eastern EU-member states share the same set of basic political beliefs, convictions, ideas, concepts and visions of Europe or are they developing in different directions? Are the member states' actors supporting further deepening of European integration or do they rather promote less integration which could lead to a dilution of the Union? Last but not least, do we probably observe a reinvention of key concepts (LEITBILDER) for the future EU resulting from a growing heterogeneity among political actors' views?

Projekt realizowany przy udziale
Centrum Europejskiego Natolin.

Opis projektu: www.iep-berlin.de/index.php?id=72&L=1

 

Dokumenty zapisano w formacie PDF.
Do oglądania lub drukowania potrzebne są: Adobe Acrobat Reader lub rozszerzenie Adobe Acrobata do przeglądarki internetowej. Oprogramowanie jest bezpłatne i można je pobrać ze strony firmy Adobe.

 

 

 
     

 O nas  |  Programy badawcze  |  Nowa Europa  |  Publikacje  |  Partnerzy  |  Galeria |  Historia Natolina  |  Aktualności |  Kontakt

mapa strony  |  strona główna |  na górę strony