Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 

Konferencje i seminaria organizowane przez CEN


2013

13.09.2013 - Międzynarodowa konferencja naukowa „EU Criminal Law and Crime Policy”, poświęcona współpracy sądowej w zakresie prawa karnego. Wśród autorów referatów byli reprezentanci ośrodków akademickich z Europy, w tym z Polski, m.in.: Christopher Harding (Aberystwyth University), Estella Baker (De Montfort University), Raimo Lahti (Helsinki University), Vanessa Franssen (University of Leuven), Hendrik Kaptein (University of Leiden), Jennifer Edwards (Aberystwyth University), Patrick Gunsberg (University of Helsinki), Jarosław Utrat-Milecki (Uniwersytet Warszawski), Joanna Beata Banach-Gutierrez (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Anna Błachnio-Parzych (Polska Akademia Nauk).

18.10.2013 - seminarium informacyjne na temat studiów doktoranckich i innych programów dostępnych w Europejskim Instytucie Europejskim zorganizowane przy współpracy z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W seminarium wzięło udział 219 słuchaczy, pracowników naukowych i studentów. Prelegentami byli: dr Andreas Frijdal dyrektor Serwisu Akademickiego Instytutu, prof. dr. hab. Zofia Wysokińska, prorektor UŁ, prof. dr. hab. Jolanta Grotowska-Leder, prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, przedstawiciele Kolegium Europejskiego i Centrum Europejskiego Natolin, absolwenci EIU we Florencji pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego, dr Tomasz Drabowicz i dr Victor Bystrov oraz dr Agnieszka Wysokińska, pracowniczka naukowa UW.

19.10.2013 - seminarium informacyjne na temat studiów doktoranckich i innych programów dostępnych w Europejskim Instytucie Europejskim (z udziałem m.in. dr Andreasa Frijdala i dr Agnieszki Wysokińskiej) w siedzibie CEN w Warszawie.

23.10.2013 - Seminarium eksperckie mające na celu prezentację rezultatów badań piątki uczestników, finansowanych przez Centrum Europejskie Natolin, programu letnich badań w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Spotkanie dotyczyło dwóch zagadnień: Europejskiego Banku Centralnego i jego zmieniającego się statusu w czasach kryzysu oraz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i programu Partnerstwa Wschodniego. Udział w nim wzięło również dwóch uznanych ekspertów: dr Stanisław Kluza (przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2006–2011) i Rafał Sadowski (ekspert w Ośrodku Studiów Wschodnich), których komentarz wprowadzał do dyskusji z udziałem pozostałych ekspertów. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele think-tanków (PISM, OSW), uniwersytetów (UKSW, UW, UMCS, KUL, UWr, UŁ), administracji publicznej (MSZ).

20.11.2013 - Seminarium eksperckie na temat prawnych i politycznych ograniczeń aktualnej niemieckiej polityki europejskiej z udziałem prof. Franka Schorkopfa, dziekana wydziału prawa na Georg-August-Universität w Getyndze i reprezentanta Europejskiego Banku Centralnego w postępowaniu przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele polskich think-tanków (PISM, OSW), uniwersytetów (UKSW, UW), administracji publicznej (MSZ), łącznie 15 osób. Seminarium odbyło się 20.11.2013 roku.2012

19.10.2012 - seminarium informacyjne na temat studiów doktoranckich i innych programów dostępnych w Europejskim Instytucie Europejskim we Florencji, zorganizowane przy współpracy z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

20.10.2012 - seminarium informacyjne na temat studiów doktoranckich i innych programów dostępnych w Europejskim Instytucie Europejskim we Florencji. Spotkanie to odbyło się w siedzibie Centrum Europejskim Natolin.

14-15.12.2012 - konferencja „Warszawski dialog na rzecz demokracji” zorganizowana przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Fundacją Kolegium Europejskie.2011

12.05.2011 - Organizacja spotkania promującego periodyk „Nowa Europa Przegląd Natoliński” w księgarni Traffic. W czasie seminarium odbyła się debata „Czym jest dziś suwerenność”, w której udział wzięli: prof. J. Staniszkis, Ł. Warzecha, dr hab. M. Cichocki.

30.09.2011 - seminarium na temat struktury samorządu z okazji dwudziestolecia reformy samorządowej w Polsce prowadzone przez prof. M. Kuleszę, skierowane do grupy mołdawski dziennikarzy, uczestników projektu „Samorząd w UE. Newsroom - polskie wsparcie dla mołdawskich mediów„.

14.10.2011 - seminarium informacyjne na temat studiów doktoranckich i innych programów dostępnych w Europejskim Instytucie Europejskim we Florencji, zorganizowane przy współpracy z Wydziałem Politologii UMCS Lublin.

15.10.2011 - seminarium informacyjne na temat studiów doktoranckich i innych programów dostępnych w Europejskim Instytucie Europejskim we Florencji. Spotkanie to odbyło się w siedzibie CEN.

26.10.2011 - seminarium eksperckie i dyskusja nad projektem „Fenomen Państwa w wielopoziomowych porządkach polityczno-prawnych oraz w integracji europejskiej”.

7-8.11.2011 - konferencja „Tożsamość w wielokulturowym kontekście”, zorganizowana przy współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w siedzibie KUL.

9.11.2011 - seminarium eksperckie dla uczestników projektu „Fenomen Państwa w wielopoziomowych porządkach polityczno-prawnych oraz w integracji europejskiej” z udziałem profesora Josefa Isensee (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn).

27-28.11.2011 - warsztaty CARIM- East Methodological Workshop II z udziałem ekspertów i przedstawicieli NGO zorganizowany przy współpracy z obserwatorium migracji CARIM East Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji.2010

20.01.2010 - seminarium "Wsparcie finansowe projektów międzynarodowych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej" zorganizowana we współpracy i przy finansowym wsparciu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Spotkanie to adresowane było do dziennikarzy zawodowo zajmującymi się sprawami europejskimi w ramach programu Studium Dziennikarstwa Europejskiego. Odbyło się w siedzibie CEN.

18.03.2010 - seminarium "Unia Europejska po przyjęciu Traktatu Lizbońskiego - praca prezydencji i Komisji Europejskiej". Spotkanie to adresowane było do dziennikarzy zawodowo zajmującymi się sprawami europejskimi w ramach programu Studium Dziennikarstwa Europejskiego. Odbyło się w siedzibie CEN.

21.06.2010 - konferencja „Parlament Europejski VII kadencji (2009-2014)”. Spotkanie to adresowane było do dziennikarzy zawodowo zajmującymi się sprawami europejskimi w ramach programu Studium Dziennikarstwa Europejskiego. W konferencji wzięło udział 50 uczestników projektu SDE. Prezenterem w pierwszej części był Jacek Safuta, Dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce. Drugą część konferencji poprowadził poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Saryusz-Wolski. Seminarium odbyło się w siedzibie CEN.

3.07.2010 - seminarium poświęcone problemom współpracy międzynarodowej oraz kwestii wykorzystania środków europejskich przez Polskę, adresowane do grupy dziennikarzy ukraińskich uczestników wizyty studyjnej w Polsce organizowanej w ramach projektu "Perspektywa Unijna i Euroatlantycka. Newsroom - Polskie wsparcie dla mediów ukraińskich" realizowanego przez CEN w ramach program "Polska pomoc 2010"
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

16.10.2010 - seminarium informacyjno-promocyjne na temat działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego, zorganizowane przy współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu. Prelegentami na seminarium byli: przedstawiciel EIU - dr Andreas Frijdal dyrektor Serwisu Akademickiego Instytutu, przedstawiciel MSZ - Dariusz Wiśniewski szef Centrum Rozwoju Zawodowego Ministerstwa, przedstawiciele UAM - dziekani, profesorowie i adiunkci oraz przedstawiciele CEN, w tym absolwenci studiów doktoranckich EIU - dr Olaf Osica i dr Bartłomiej Nowak.

26-27.10.2010 - konferencja naukowa poświęconej Ignacemu Janowi Paderewskiemu w 150 rocznicę jego urodzin. Celem konferencji była promocja dorobku polskiej myśli politycznej w zakresie integracji europejskiej. Konferencja została zorganizowana przy współpracy z Fundacją "Mecenat Sztuki" pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W trakcie konferencji, zorganizowanej w tzw. formule Wilton Park, wzięło udział kilkadziesiąt osób.


 

Zobacz pełną informację...

Zobacz pełną informację...

Konferencja naukowa
IGNACY JAN PADEREWSKI. POLAK I ŚWIATA OBYWATEL

W dniach 27-28 października 2010 roku Centrum Europejskie Natolin oraz Fundacja Mecenat Sztuki organizują konferencję naukową poświęconą Ignacemu Janowi Paderewskiemu, która wpisuje się w cykl przedsięwzięć przygotowywanych w ramach  międzynarodowego roku Ignacego Jana Paderewskiego ogłoszonego przez UNESCO, w 150 rocznicę urodzin tego wielkiego artysty i polityka.

Konferencja w Natolinie odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Zobacz pełną informację...

NEWSROOM DLA DZIENNIKARZY UKRAIŃSKICH (Edycja II)

"Perspektywa unijna i euroatlantycka. Newsroom - polskie wsparcie dla ukraińskich mediów" to projekt Centrum Europejskiego Natolin, realizowany w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska Pomoc 2010.

 

WARSZTATY DLA DZIENNIKARZY UKRAIŃSKICH (Edycja I)

Natolin, 6-8 października oraz 25-26 listopada 2009 r.

Warsztaty dla dziennikarzy ukraińskich w ramach projektu
"Perspektywa Unijna i Euro-Atlantycka w ukraińskich mediach.
Bariery i możliwości rozwoju".


Zobacz pełną informację...

Bilans członkostwa Polski w UE w perspektywie regionów

Natolin, 23-24 czerwca 2009

Konferencja współfinansowana ze środków UE
w ramach konkursu UKIE „Pięć lat członkostwa Polski w UE”


"Kryzys i naprawa imperium". Czy różnice w poglądach Baracka Obamy i Johna McCaina przełożą się na odmienne strategie działania USA w świecie?

Natolin, 17 października 2008


Porażka idei czy praktyki? Dziedzictwo idei
neokonserwatywnej w polityce zagranicznej USA

Natolin, 9 maja 2008


Tożsamość Rosji w świecie

Natolin, 6 marca 2008


Więcej zdjęć...

Distribution of power and voting procedures
in the European Union

Natolin, October 12-13, 2007

About the conference (pdf)
Abstracts of presentations (pdf)

Full presentations


 

Zobacz także:

konferencje i seminaria organizowane we współpracy
z partnerami Centrum Europejskiego Natolin.

 
 

 

 
     

 O nas  |  Programy badawcze  |  Nowa Europa  |  Publikacje  |  Partnerzy  |  Galeria |  Historia Natolina  |  Aktualności |  Kontakt

mapa strony  |  strona główna |  na górę strony