Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 Publikacje

 

Nowa Europa. O piśmie

Nowa EuropaO piśmie | RedakcjaDla autorów | Kontakt | Numery specjalne

 

Po wejściu Polski do Unii potrzeba pogłębionych badań i refleksji naukowej nad procesami integracji europejskiej będzie coraz większa. Chcielibyśmy służyć pomocą w tej dziedzinie. Centrum Europejskie Natolin to miejsce, gdzie dzięki przygotowywaniu różnorodnych raportów, poświęconych choćby ocenie kosztów i korzyści z naszego przystąpienia do Unii Europejskiej, powstało forum debat z partnerami z Polski i innych krajów. Chcemy, ażeby efekty tej współpracy znalazły swoje odbicie na łamach „Nowej Europy”. Pamiętając także o ożywionych dyskusjach toczonych na temat zintegrowanej Europy w przeszłości – w Polsce i na emigracji, pragnęlibyśmy przywołać dzisiaj tamte najlepsze tradycje. „Nowa Europa” ma być periodykiem naukowym poświęconym analizie i szerszej refleksji. Będziemy więc stronić od publicystyki i pobieżnego referowania zdarzeń. „Nowa Europa” nie jest jednak adresowana wyłącznie do środowiska akademickiego. Mamy nadzieję, że zainteresuje także polityków, dziennikarzy, urzędników, studentów – słowem wszystkich tych, którzy żywo interesują się integracją europejską i odczuwają potrzebę głębszego w nią wglądu.

Naszym celem jest przybliżenie szerokiemu gronu czytelników najciekawszych analiz i opinii dotyczących zagadnienia, podnoszonego w danym numerze pisma. Planujemy także przedruk najciekawszych tekstów o szczególnej doniosłości. Chcemy w ten sposób wypełnić lukę wynikającą z polskiej nieobecności w europejskiej debacie przez ostatnie dziesięciolecia. Pragniemy przedstawiać polskiemu czytelnikowi nie tłumaczone dotychczas artykuły, które z punktu widzenia toczącej się w Europie debaty politycznej nie straciły nic ze swojej aktualności. Będziemy także publikować omówienia i recenzje najciekawszych wydanych ostatnio książek o tematyce europejskiej.

W krajach Unii Europejskiej toczy się cały czas debata nad przyszłością integracji europejskiej. Jej intensywność w rożnych krajach członkowskich jest inna. W wypadku Polski ma ona jednak bardzo szczególny charakter. Po społecznej i politycznej dyskusji poprzedzającej referendum akcesyjne w 2003 roku oraz po zakończeniu reform traktatów Unii Europejskiej dzisiejsza debata o integracji jest dla Polaków sprawdzianem umiejętności trzeźwej oceny własnej roli w rozszerzonej Unii Europejskiej, sformułowania swojego rozumienia integracji europejskiej oraz pierwszą realną szansą wywarcia wpływu na przyszły kształt Unii. Dzięki tej debacie polscy obywatele mogą przekonać się, że integracja europejska nie jest tylko odległą ideą, lecz czymś bardzo konkretnym. Jest sferą prawdziwej polityki i uzgadniania odmiennych, czasami sprzecznych interesów.

 

Dokumenty zapisano w formacie PDF.
Do oglądania lub drukowania potrzebne są: Adobe Acrobat Reader lub rozszerzenie Adobe Acrobata do przeglądarki internetowej. Oprogramowanie jest bezpłatne i można je pobrać ze strony firmy Adobe.

 

 

 
     

 O nas  |  Programy badawcze  |  Nowa Europa  |  Publikacje  |  Partnerzy  |  Galeria |  Historia Natolina  |  Aktualności |  Kontakt

mapa strony  |  strona główna |  na górę strony