Fundacja „Centrum Europejskie – Natolin” ogłasza zamówienie usługi: Zapewnienie całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości przy ul. Nowoursynowskiej 84 w
Warszawie oraz przy ul. Piotrkowskiej 258-264 w Łodzi

Postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej, dostęp do tego postępowania znajduje się pod poniższym adresem (linkiem)

https://platformazakupowa.pl/transakcja/714060

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ-pdf

SWZ-docx

03 Załącznik Nr 11a do SWZ

04 Załącznik Nr 11b do SWZ cz. 1

05 Załącznik Nr 11b do SWZ cz. 2

Wyjaśnienia treści SWZ-doc

Wyjaśnienia treści SWZ-pdf

Wyjaśnienia treści SWZ nr 2

powrót