Fundacja „Centrum Europejskie – Natolin” publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla usługi: Zapewnienie całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości przy ul. Nowoursynowskiej 84 w Warszawie oraz przy ul. Piotrkowskiej 258-264 w Łodzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

powrót