Fundacja „Centrum Europejskie – Natolin” uprzejmie prosi o zapoznanie się z naszym zapytaniem ofertowym (w załączniku) na wykonanie prac w budynku głównym oddziału Zamawiającego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 262/264, polegających na przywróceniu sprawności systemu grzewczego zasilanego z węzła ciepłowniczego, zachęcając zarazem do złożenia oferty na wyspecyfikowany w zapytaniu zakres prac.

 

Zapraszamy Państwa na wizję lokalną we wtorek 13 września 2022 r. w godzinach 11:00 – 13:00

Termin składania ofert (formularz oferty w załączniku) upływa w piątek 16 września 2022 r. o godz. 17:00

 

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany o tym w odrębnej korespondencji za pomocą poczty elektronicznej w terminie do 2 dni po terminie składania ofert

 

Formularz ofertowy na przywrócenie sprawnosci systemu grzewczego_zał nr 2_09.09.2022

zapytanie ofertowe dot przywrócenia sprawności systemu grzewczego w bud głównym w Łodzi+załączniki_09.09.2022

powrót