Biuletyn Informacji Publicznej

Fundacja Centrum Europejskie Natolin została zarejestrowana 10 września 1993 roku.

Do statutowych celów Fundacji Centrum Europejskie Natolin należą:

  • krzewienie wiedzy na temat integracji europejskiej m. in. w drodze działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, rozwoju studiów europejskich, prowadzenie kształcenia, szkoleń i badań;
  • prowadzenie działalności naukowej, naukowo-technicznej i oświatowej, realizowanej w drodze organizacji i rozwoju studiów europejskich;
  • współpraca z zagranicznymi organizacjami kształcącymi kadry na potrzeby procesów integracyjnych w Europie oraz tworzenie warunków dla rozwoju ich działalności w Polsce;
  • skupianie wokół idei Fundacji wykładowców, twórców i propagatorów integracji europejskiej spośród przedstawicieli nauki w kraju i za granicą.