Instrukcja obsługi

Serwis internetowy BIP Centrum Europejskiego Natolin, który Państwo oglądają, jest zaprojektowany zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.02.67.619).

Strona główna BIP CEN

Tę stronę zawsze zobaczą Państwo na powitanie. Znajdą na niej Państwo podstawowe informacje o Centrum Europejskim Natolin.

Ogłoszenia

Każde ogłoszenie opatrzone jest:

  • tytułem ogłoszenia
  • stopką informacyjną zawierającą:
    • datę opublikowania ogłoszenia
    • opcjonalnie datą ważności ogłoszenia
    • informacje o autorze ogłoszenia

Archiwum

Archiwalne ogłoszenia.

Instrukcja obsługi
Opisuje sposób korzystania ze strony BIP CEN.

Redakcja serwisu
Zawiera informacje o osobach redagujących stronę.

www.bip.gov.pl
Link do głównej strony Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.gov.pl.

Strona główna CEN
Link do głównej strony serwisu Centrum Europejskiego Natolin – www.natolin.edu.pl