Nowoczesna edukacja (wykorzystanie nowych technologii oraz metod interaktywnych w edukacji – oświata, szkolnictwo wyższe, life-long learning)

Szczegółowa informacja o danym kursie pojawi się na min. 30 dni przed organizacją, prosimy o śledzenie katalogu.