I. INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Europejskie Natolin („CEN”) z siedzibą w Warszawie 02-797 przy ul. Nowoursynowska 84 zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności. Niniejsza informacja o prywatności wyjaśnia, dlaczego zbieramy dane osobowe, do których informacji mamy dostęp, w jaki sposób gromadzimy i ujawniamy dane oraz w jaki sposób chronimy Twoje dane. Będziemy wykorzystywać lub przetwarzać dane osobowe tylko zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

II. Dlaczego gromadzimy dane osobowe?

Gromadzimy informacje z następujących powodów:

 • rekrutacja na platformie natolin.edu.pl i korzystanie z jej zasobów

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów wskazanych w powyższych sekcjach jest art. 6.1.b. RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do uczestnictwa w szkoleniach dla kadry kierowniczej natolin.edu.pl.

Nasze inne powody, dla których zbieramy informacje, w szczególności:

 • przygotowywanie zezwoleń na wejście i kontrola dostępu;
 • analizowanie statystyk internetowych i plików dziennika;
 • statystyki komputerowe;
 • organizacja, zarządzanie i funkcjonowanie strony internetowej;
 • komunikacja i promocja informacji związanych z projektem i działalnością CEN w powiązanych dziedzinach.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów wskazanych w powyższych sekcjach (a, b, c, d) jest art. 6.1.f. RODO i art. 6.1.a. RODO dla sekcji (e). Działania te są niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów. Jest to na przykład konieczne, abyśmy mogli wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych i naszych uzasadnionych interesów w utrzymaniu bezpieczeństwa CEN. Ponadto naszym uzasadnionym interesem jest utrzymanie aktualności i aktualności naszej strony internetowej. Pamiętaj, że równoważymy wpływ na Ciebie i Twoje prawa, zanim przetworzymy Twoje dane osobowe w naszych uzasadnionych interesach. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas twoich danych osobowych, chociaż możemy wykazać, że mamy ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania twoich informacji, które są nadrzędne wobec twoich zainteresowań.

Informacje, które nam przekazujesz:

Otrzymamy od Ciebie dane osobowe, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, narodowość, płeć, zawód.

III. Biuletyny elektroniczne

Regularnie informujemy studentów, beneficjentów różnych projektów realizowanych przez nas i partnerów za pośrednictwem e-biuletynu o naszych ofertach edukacyjnych. W związku z tym zebrane dane osobowe mogą być przez nas wykorzystane do przesłania Ci e-biuletynu CEN.

IV. Zapytaj o nasze działania i / lub poproś o obsługę klienta

Możesz skontaktować się z nami bezpośrednio za pomocą ogólnego adresu e-mail lub formularza kontaktowego. Takie dane osobowe są przekazywane na zasadzie dobrowolności i są przechowywane w celu przetwarzania lub skontaktowania się z wnioskodawcą.

V. Kto przetwarza twoje dane osobowe i komu są one ujawniane?

Domyślnie Twoje informacje nie są udostępniane innym podmiotom.

Możemy ujawniać i udostępniać dane osobowe naszym usługodawcom, którzy współpracują z nami w celu wykonywania funkcji i przetwarzania danych użytkownika w naszym imieniu. Na przykład w przypadku, gdy wydarzenie jest organizowane wspólnie z osobą trzecią, odpowiednie dane osobowe mogą być udostępniane tej stronie trzeciej wyłącznie do celów instytucjonalnych związanych z organizacją wydarzenia. Zezwalamy tylko zewnętrznym dostawcom usług na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Możemy również ujawnić Twoje dane stronom trzecim, gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przestrzegania ustawowych obowiązków, takich jak nakazy sądowe lub do współpracy z organami, takimi jak policja.

Nigdy nie sprzedamy twoich danych osobowych.

VI. Jak chronimy i zabezpieczamy twoje dane?

Wszystkie zebrane dane osobowe są przetwarzane wewnętrznie tylko przez wyznaczonych pracowników lub przedstawicieli Kolegium i przechowywane na serwerach, które przestrzegają zasad i standardów bezpieczeństwa CEN.

Podejmujemy odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa, dokładności i aktualności przekazywanych nam informacji. Wdrożyliśmy szereg rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Na przykład szyfrujemy dane, używamy zapór ogniowych (zapór ogniowych), na bieżąco monitorujemy systemy informatyczne i postępujemy zgodnie z procedurami bezpieczeństwa. Internet nigdy nie będzie w 100% bezpiecznym miejscem, ale dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone w naszych systemach. Jeśli podejrzewamy, że Twoje dane osobowe poszły w błąd, powiadomimy Cię tak szybko, jak to możliwe i powiadomimy każdego właściwego regulatora, w przypadku gdy jesteśmy prawnie zobowiązani

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://www.natolin.edu.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – firma Centrum Europejskie Natolin, prowadząca działalność pod adresem: Nowoursynowska 84,02-797 Warszawa , o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5210530988, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
§ 2 Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
§ 3 Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Logowanie – Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.
§ 7 Wyłączenie odpowiedzialności
 • Administrator stosuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym działalności Użytkownika oraz satnu zabezpieczeń urządzenia z którego korzysta.
 • Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookie, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może być zainfekowane Urządzenie Użytkownika.
 • Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed wskazanymi w punkcie poprzednim zagrożeniami powinni stosować się do zasad cyberbezpieczeństwa w sieci internet.
 • Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie. Administrator nie odpowiada na tyle na ile pozwala na to prawo za działanie plików cookies używanych przez serwisy partnerskie. Użytkownicy w każdej chwili mogą samodzielnie zarządzać zezwoleniami i ustawieniami plików cookie dla każedej dowolnej witryny.
§ 8 Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
§ 9 Zmiany w Polityce Cookie
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.