Zarząd Fundacji Centrum Europejskie Natolin:

  • Agnieszka Czachowska-Aussenberg – Dyrektor – Członek Zarzadu
  • Witold Gerlicz – Zastępca Dyrektora – Członek Zarzadu

Rada Fundacji Centrum Europejskie Natolin:

  • Andrzej Harasimowicz
  • Przemysław Krajewski
  • Ewa Ośniecka-Tamecka
  • Paweł Samecki
  • Jacek Saryusz-Wolski
  • Jan Zagajewski
  • Przemysław Żurawski vel Grajewski