Dzień 9 maja jest oficjalnym symbolem Unii Europejskiej. Został ustanowiony w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, znanego jako Plan Schumana, przez Roberta Schumana 9 maja 1950: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1945-59/schuman-declaration-may-1950_pl. Dzień ten czasami, dla odróżnienia od Dnia Rady Europy, nazywany jest Dniem Unii Europejskiej. Z racji Dnia Europy w całej Polsce realizowane są interesujące cykle wydarzeń i aktywności. Zachęcamy do sprawdzenia co dzieje się w Twoim mieście. Tego roku 9 maja jest również dniem wyjątkowym dla obywateli UE z racji kończącej się Konferencji  na temat przyszłości Europy. W ciągu ostatnich miesięcy na podstawie opinii obywateli powstało 49 propozycji. Zostaną one przekazane przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Robercie Metsoli, przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz prezydentowi Republiki Francuskiej Emmanuelowi Macronowi w imieniu Rady. Sprawozdanie z końcowych wyników konferencji zostanie przekazane podczas uroczystości zamykającej konferencję, która odbywa się właśnie 9 maja 2022 r. w Strasburgu. Obywatele z europejskiego i krajowego panelu obywatelskiego przedstawią również główne przesłania propozycji. Raport można znaleźć TUTAJ.

W Instytucie Europejskim odbędzie się z kolei debata „Polskie rolnictwo w stronę przyszłości” z udziałem Janusza Wojciechowskiego, Komisarza UE ds. rolnictwa (o godz. 16:00), organizowana przez Gabinet Komisarza, Instytut Spraw Obywatelskich oraz Koalicję Żywa Ziemia. Więcej informacji dot. działalności Pana Komisarza dostępna tutaj: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/wojciechowski_pl.

powrót