Dziedzictwo polsko-włoskie

Dla realizacji zdań statutowych Centrum Europejskie Natolin administruje jednym z najcenniejszych romantycznych zabytkowych założeń pałacowo-parkowych w Polsce, Zespołem Pałacowo-Parkowym Natolin (wraz z rezerwatem przyrody „Las Natoliński” wpisanym do rejestru Natura 2000), o silnym należy podnieść, włoskim rodowodzie architektonicznym, jak również zespołem zabytkowych i historycznych nieruchomości w Łodzi, którego istotną częścią jest centrum szkoleniowo-konferencyjne im. Alcide de Gasperi, włoskiego rzecznika demokracji i wolności w Europie (w latach 1945–1953 włoski premier i minister spraw zagranicznych Włoch, kształtujący powojenne losy kraju).

Dowiedz się więcej na temat Alcide de Gasperi oraz Ojców Założycieli UE: https://europa.eu/european-union/about-eu/history/eu-pioneers_pl).

Należy w tym miejscu podnieść, iż na pierwotny charakter wnętrz pałacowych w Natolinie istotny wpływ miał znany architekt, malarz i rysownik – Vincenzo Brenna, późniejszy nadworny architekt carów: Pawła I i Aleksandra I . W swoich projektach Brenna wzorował się również na pracach innego słynnego włoskiego rysownika i architekta Giambattisty Piranesiego. Ponadto, przyjmuje się, iż jednym z istotnych ojców-projektantów zespołu był także Domenico Merlini, pochodzący z Włoch architekt królewski, pracujący początkowo dla Augusta III Sasa (Wettina), a później dla Stanisława Augusta Poniatowskiego, tak jak Vincezno Brenna, zasłużony dla rozwoju wielu projektów architektonicznych w Polsce.

Od początków swojej misji Centrum Europejskie Natolin wielokrotnie nawiązywało w podejmowanych działaniach badawczo-naukowych i wydawniczych także do dialogu i spuścizny wspólnych relacji polsko-włoskich, jak i wspólnej dla obu narodów historii Europy (wiele opracowań dofinansowanych zostało w ramach programu grantowego CEN im. I. J. Paderewskiego oraz Laboratorium Badawczego EIU.

Aktualnie CEN kontynuuje misję dot. stworzenia wyjątkowego miejsca debaty i refleksji w Natolinie (we współpracy z Ambasadą Włoch w Polsce). Przedmiotowe miejsce poświęcone będzie dalszemu rozwojowi dyskusji dot. pamięci Europejskiej, kultury, wspólnej historii polsko-włoskiej, jak również wieloaspektowej analizie współczesnego, międzynarodowego dialogu naukowego,  politycznego, społecznego czy kulturalnego Polski, Włoch oraz innych krajów UE. Ww. aktywności towarzyszą zarówno prace eksperckie, edukacyjne, popularyzujące wiedzę czy programy wydawnicze, ale również nowatorskie rozwiązania modernizacyjne oraz infrastrukturalne na terenie Natolina.