Kontakt dla dziennikarzy / komunikaty / briefingi / kontakt w sprawie logotypów:

22 54 59 800
fundacja@natolin.edu.pl