W dniu 29 stycznia 2018 roku Centrum Europejskie Natolin zorganizowało konferencję międzynarodową dotyczącą roli nauk humanistycznych w diagnozie współczesnego kryzysu Zachodu i m.in. następujących perspektyw: kryzys liberalnego Zachodu a Polska, kryzys a Europa Wschodnia, kryzys a polityka bezpieczeństwa, kryzys etyczny, pod hasłem Wpływ kryzysu na tożsamość i wartości Zachodu (z udziałem ponad 50 uczestników z kraju i za granicy, m.in. prof. Aleksandra Hnatiuk – profesor nadzwyczajny w Instytucie Slawistyki PAN, profesor nadzwyczajny w Studium Europy Wschodniej, w latach 2006–2010 radca Ambasady RP w Kijowie; pan Hans Kundnani – senior transatlantic fellow ,program Europejski, The German Marshall Fund of the United States (GMF); Prof. Paul H. Dembinski – profesor ekonomii na uniwersytecie w szwajcarskim Fryburgu, współtwórca i dyrektor Obserwatorium Finansowego w Genewie, dyrektor Instytutu Badań Ekonomicznych Eco Diagnostic; dr Tomáš Sedláček – były doradca ekonomiczny Prezydenta Republiki Czeskiej Václava Havla, członek Narodowej Rady Ekonomicznej Czech przy Premierze Czech i główny ekonomista w Československá obchodní banka; prof. Bogdan Góralczyk – Dyrektor Centrum Europejskiego UW; prof. Zbigniew Lewicki – Kierownik Katedry Amerykanistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; pan Mykola Riabchuk – m.in. współpracownikiem Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Akademia Kijowsko-Mohylańska).

Konferencja realizowana była w ramach projektu „Zasoby humanistyki dla budowania i doskonalenia zintegrowanego modelu zarządzania państwem w świetle dynamiki kryzysów i zagrożeń. Dialog humanistyki i administracji a wyzwania dla Polski”, finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017 – 2019.

powrót do listy konferencji