Centrum Europejskie Natolin (CEN) wraz partnerami wydarzeń, Uniwersytetem Łódzkim, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi,  zakończyło realizację dwudniowych paneli i wykładów historycznych pod hasłem Pytania o Polskę w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku wraz z dedykowanym modułem  związanym z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej Bohaterowie walk polsko-niemieckich we wrześniu 1939 r. (wydarzenia połączone zostały z bezpłatnym komponentem wystawienniczym). Panele i sesje konferencyjne realizowane były w formacie interdyscyplinarnym i prowadzone były przez historyków, muzealników, archiwistów oraz politologów, łącznie  18 ekspertów reprezentujących różne dyscypliny i specjalizacje tematyczne.

Konferencja realizowana była 23 września w Instytucie Historii UŁ oraz 24 września w zamiejscowym oddziale CEN w Łodzi, Instytucie Europejskim, obrady w Instytucie Europejskim uświetnione zostały ekspozycją dwóch wyjątkowych wystaw dostępnych bezpłatnie dla gości: pierwsza ekspozycja przygotowana przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu: Wieluń miastem pokoju i pojednania, druga dot. pamięci Anny Walentynowicz przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej: Anna Walentynowicz. Legenda „Solidarności” 1929–2010. Ponadto po zakończeniu obrad goście mieli możliwość transferu do Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi celem zapoznania się z ekspozycją Wrzesień 1939 roku w polskim filmie fabularnym.

W ramach konferencji podjęto m.in. prezentację znakomitej ilości sylwetek postaci historycznych oraz analizę różnorodnych koncepcji wizji roli Polski w regionie, autorstwa przedstawicieli polskiej myśli politycznej w XX w. , refleksję nad kontynuacją wybranych założeń w polityce zagranicznej po 1989 roku – (perspektywa wschodnia oraz południowa), tematykę dostępu do archiwaliów, muzealiów i zbiorów bibliotecznych w dobie rewolucji technologicznej (w ramach prowadzenia badań i kwerend), jak również wielopoziomową analizę września 1939 r. (ze szczególnym wskazaniem regionu łódzkiego) w kontekście geopolitycznym, militarnym,  czy kulturowym.

Łącznie w wydarzeniach udział wzięło blisko 250 gości. 

Koordynatorzy: Konrad Dziurdzia, Przemysław Waingertner, Tadeusz Z. Bogalecki.

powrót do listy konferencji