Zachęcamy do udziału w Europejskim Forum Młodych Liderów (EFML; wydarzenie towarzyszące Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu), które odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia w Katowicach. EFML zapewni uczestnikom z Polski, innych krajów Unii Europejskiej, Bałkanów Zachodnich, Europy Wschodniej i Kaukazu, przestrzeń do dzielenia się doświadczeniami, nawiązywania kontaktów oraz dyskusji o ważnych dla młodych ludzi w całej Europie tematach, ważnych w szczególności z racji także bieżącej sytuacji na Ukrainie. Tematyka spotkań nawiązuje do Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i Europejskiej Strategii na rzecz Młodzieży na lata 2019-2027.

TEMATY PRZEWODNIE FORUM MŁODYCH LIDERÓW: · Włączanie i różnorodność; · Transformacja cyfrowa; · Środowisko i walka ze zmianą klimatu; · Uczestnictwo w życiu demokratycznym.

W ramach ścieżek tematycznych w programie przewidziano również m.in. sesje poświęcone rezultatom projektów Programu Erasmus+ Młodzież i Europejskiego Korpusu Solidarności, a także działalności Centrów Zasobów SALTO i Eurodesk Polska.

Organizatorami EFML są: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Więcej na: https://www.eecpoland.eu/2022/pl/

powrót