[vc_row][vc_column][vc_column_text]Celem konkursu jest inspirowanie społeczeństw do szukania sposobów na osiągnięcie pokoju na świecie.  

Tematyka konkursu
„Uczenie się od natury” (Learning from Nature). Rozwinięcie tematu znajduje się na stronie internetowej organizatora.

Zasady udziału w konkursie
– Eseje mogą nadsyłać młodzi ludzie w wieku do 25 lat, w dwóch kategoriach wiekowych:
→ dzieci: (do 14 lat),
→ młodzież (15-25 lat);
– eseje powinny liczyć nie więcej niż 700 słów (nie licząc tytułu), powinny być przetłumaczone na jeden z następujących języków: angielski, hiszpański, niemiecki lub francuski;
– esej może mieć formę elektroniczną lub papierową (wydruk komputerowy lub maszynopis);
– każdy esej powinien mieć stronę tytułową zawierającą następujące informacje: kategoria (dzieci lub młodzież), tytuł eseju, imię i nazwisko autora eseju, jego obecny adres, telefon, e-mail, narodowość, wiek (stan na 15 czerwca 2015 r.), płeć, nazwę szkoły i klasę, liczba słów w eseju. Nauczyciele i osoby pracujące z młodzieżą mogą nadsyłać eseje napisane przez swoich uczniów (podopiecznych). W takim wypadku należy załączyć listę autorów wraz z kontaktem do nauczyciela – opiekuna młodzieży (eseje nie zawierające wszystkich powyższych informacji nie będą oceniane).
– eseje powinny być oryginalne i nigdzie niepublikowane;
– każdy esej może mieć jedynie jednego autora. Eseje mające kilku autorów nie będą oceniane;
– prawa autorskie nadesłanych esejów przechodzą na organizatora.

Zgłoszenia
Prace konkursowe można przesyłać pocztą lub poprzez formularz internetowy, po wcześniejszym zarejestrowaniu się. Nauczyciele mogą zgłaszać zbiorowo eseje uczniów ze swojej szkoły (same eseje mogą być jednak tylko pracą indywidualną).

Nagrody, przyznawane osobno w obu kategoriach
– I nagroda: certyfikat i nagroda pieniężna w wysokości 100.000 jenów (ok. 880 USD) oraz upominek. Zdobywcy pierwszych miejsc zostaną zaproszeni do Tokio na ceremonię wręczenia nagród, która odbędzie się 25 listopada 2017 r. Koszty podróży pokrywa organizator.
– II nagroda (x2): certyfikat i nagroda pieniężna w wysokości 50.000 jenów (ok. 440 USD) oraz upominek.
– III nagroda (x5): certyfikat i upominek
– Wyróżnienia (x25): certyfikat i upominek

Organizator przewiduje możliwość przyznania nagrody dla najlepszej szkoły.

Termin nadsyłania zgłoszeń
Prace konkursowe muszą wpłynąć do organizatora do 15 czerwca 2018 roku

Więcej informacji

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

powrót