Podczas kampanii Razem dla Ukrainy, której kulminacją była światowa konferencja darczyńców, zgromadzono 9,1 mld euro dla osób uciekających przed rosyjską inwazją, czy to wewnątrz Ukrainy, czy za granicę. Kwota ta obejmuje 1 mld euro, który zadeklarowała Komisja Europejska. W uzupełnieniu tych środków Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zapowiedział dodatkowo 1 mld euro w formie pożyczek, z przeznaczeniem na pokrycie potrzeb osób przesiedlonych w wyniku inwazji.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: Solidarność państw, przedsiębiorstw i ludzi na całym świecie jest źródłem nadziei w tej czarnej godzinie. W ramach kampanii Razem dla Ukrainy zgromadziliśmy 9,1 mld euro dla ludzi szukających schronienia przed bombami, w Ukrainie i poza jej terytorium. Dodatkowy 1 mld euro zadeklarował EBOR. Tego wsparcia będzie więcej. Nadal będziemy udzielać pomocy. A kiedy przestaną spadać bomby, pomożemy narodowi ukraińskiemu w odbudowie kraju. Będziemy nadal działać – Razem dla Ukrainy.

Premier Kanady Justin Trudeau powiedział: Zgromadziliśmy dzisiaj ponad 12,4 mld dolarów kanadyjskich, aby nadal wspierać mieszkańców Ukrainy, którzy zostali przesiedleni w wyniku rozpoczętej przez Putina, niczym nieuzasadnionej wojny. Niezależnie od tego, czego będziecie potrzebować – żywności, wody, schronienia czy pomocy medycznej – będziemy Was wspierać i dostarczać potrzebną pomoc. Jesteśmy tu wszyscy razem dla Ukrainy.

Z wspomnianej kwoty 10,1 mld euro obejmującej deklaracje wsparcia i środki EBOR kwota 1,8 mld euro zostanie przeznaczona dla osób wewnętrznie przesiedlonych, natomiast 8,3 mld euro przeznaczonych zostanie na przyjęcie uchodźców w państwach członkowskich UE pierwszej linii i innych państwach, np. w Mołdawii.

Na zadeklarowaną kwotę 9,1 mld euro składają się:

  • 4,1 mld euro w formie środków finansowych i wsparcia rzeczowego dla osób wewnętrznie przesiedlonych i uchodźców – kwota zadeklarowana przez rządy, przedsiębiorstwa i osoby prywatne na całym świecie.
  • 5 mld euro w formie pożyczek i dotacji z europejskich publicznych instytucji finansowych (Europejski Bank Inwestycyjny oraz Rada Europejskiego Banku Rozwoju).

Większość wsparcia ze strony rządów przeznaczonego dla osób wewnętrznie przesiedlonych w Ukrainie będzie przekazywana za pośrednictwem władz ukraińskich, zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Darowizny od sektora prywatnego i od osób prywatnych, przeznaczone dla osób wewnętrznie przesiedlonych, będą natomiast w przeważającej części przekazywane za pośrednictwem agencji ONZ.

Źródło/czytaj dalej: na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_2382

powrót