5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, by podkreślić pozytywne efekty wolontariatu i zachęcić do zaangażowania się w pomoc innym.

Niemal co czwarty Europejczyk, który ukończył 15 rok życia, zaangażowany jest w jakąś formę wolontariatu. Większość z tych osób działa przede wszystkim na rzecz swoich lokalnych społeczności i w swoich państwach, a niewielka tylko angażuje się w działania związane z innym państwem (7%) lub częścią świata (11%).

Udział w wolontariacie może być szansą na to, by pomóc innym w potrzebie, ale także na zdobycie nowych kompetencji i doświadczeń.

By pobudzić wolontariat ponad granicami, w 1996 roku UE powołała tzw. Wolontariat Europejski. To projekt, który opiera się na partnerstwie co najmniej dwóch wspierających go organizacji. Wolontariusze uczestniczą w EVS za pośrednictwem organizacji wysyłającej w kraju, w którym mieszkają, i organizacji goszczącej, która ich przyjmuje i opiekuje się nimi podczas ich pobytu za granicą.
Wolontariat Europejski jest otwarty dla osób w wieku 17-30 lat. Projekty trwają od 2 do 12 miesięcy. Wolontariusze pracują w różnych dziedzinach takich jak: sport, opieka nad dziećmi i młodzieżą, dziedzictwo kulturowe, sztuki piękne, dobrostan zwierząt, ochrona środowiska oraz współpraca rozwojowa. Na koniec pracy wolontariusz otrzymuje Youthpass – zaświadczenie o uczestnictwie w danym projekcie i jego opis.

Czytaj więcej i zobacz video na : http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20161207STO54926/miedzynarodowy-dzien-wolontariusza-zaangazuj-sie-wideo

powrót