Kolegium Europejskie to najstarsza i najbardziej prestiżowa uczelnia w Europie oferująca podyplomowe studia europejskie. Celem studiów w warszawskim Natolinie jest przekazanie praktycznego doświadczenia oraz wszechstronnej wiedzy o Europie. Studia kończą się otrzymaniem dyplomu advanced Master of Arts in European Interdisciplinary StudiesZapoznaj się z ofertą.

Natolin posiada doskonałą i unikalną międzynarodową kadrę, liczącą około stu pracowników naukowych oraz ekspertów z Europy i spoza niej. Wysoki poziom wykładów oraz liczne spotkania ze światowymi liderami i przedstawicielami środowisk opiniotwórczych dają studentom możliwość brania udziału w inspirujących spotkaniach i dyskusjach przez cały rok akademicki.

Każdego roku Natolin gości około 130 studentów z ponad 30 krajów. Naszym najważniejszym celem jest zapewnienie każdemu z nich indywidualnego rozwoju.

Aby to osiągnąć, Natolin łączy dogłębną wiedzę akademicką z jednoczesną nauką języków obcych, programem rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych oraz z zajęciami ponadprogramowymi. Przyczynia się to jednoznacznie do skutecznego wkroczenia absolwentów na konkurencyjny rynek pracy

Poszukiwani są absolwenci prawa, filologii, filozofii, historii, dziennikarstwa, europeistyki, stosunków międzynarodowych, socjologii, kulturoznawstwa lub innych kierunków humanistycznych, ale także ścisłych (inżynierów, fizyków, biotechnologów i innych), którzy interesują się Europą – jej przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.

Oferta dotyczy absolwentów studiów magisterskich, ale także studentów ostatniego roku.

Koszt studiów, zakwaterowania na kampusie i pełnego wyżywienia mogą zostać pokryte w ramach szerokiej oferty stypendialnej.

Wymogiem formalnym jest posiadanie dyplomu magistra lub jego ekwiwalentu wartego 240 punktów ECTS oraz znajomość języków angielskiego i francuskiego w stopniu pozwalającym na studiowanie w momencie rozpoczęcia roku akademickiego.

Więcej informacji na stronie: coleuropenatolin.eu/pl/
Pytania należy kierować na adres: contactnatolin@coleurope.eu

Aplikacje należy wysyłać do 19 stycznia 2022 r.

Instrukcja dla aplikujących: https://www.coleuropenatolin.eu/pl/aplikuj/instrukcja-dla-aplikujacych/

powrót