W przyszłości Unia Europejska powinna w mniejszym stopniu polegać na składkach państw członkowskich do budżetu i powinna zreformować system tzw. zasobów własnych – twierdzi grupa wysokiego szczebla ds. zasobów własnych, która w czwartek, 12 stycznia, przedstawi w Parlamencie Europejskim raport ze swoich prac. Alain Lamassoure (EPL, Francja), jeden ze współautorów sprawozdania, podkreśla, że wdrożenie propozycji grupy nie spowodowałoby wzmocnienia uprawnień UE kosztem państw członkowskich.  http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/20170109STO57503/lamassoure-zmiany-w-finansowaniu-ue-nie-spowodowa%C5%82yby-wzmocnienia-jej-uprawnie%C5%84

powrót