13 września 2017 r. przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosi w Parlamencie Europejskim orędzie o stanie Unii. Najnowsze przemówienie będzie miało charakter szczególny, ze względu na aktualny okres aktywnych przemian politycznych i gospodarczych w Europie. Reagując na te zmiany, Unia chce zapewnić całemu kontynentowi bezpieczną i dostatnią przyszłość.

Komisja zaproponowała pięć scenariuszy rozwoju UE w najbliższej dekadzie. Od tego momentu przy wsparciu instytucji politycznych i społeczeństwa obywatelskiego prowadzona jest szeroko zakrojona debata na ten temat. W ponad 1 750 wydarzeń zorganizowanych przez samą Komisję lub przy jej wsparciu wzięło do tej pory udział ponad 270 tys. obywateli. Jeszcze więcej osób uczestniczyło w tych wydarzeniach za pośrednictwem Internetu.

W nadchodzących miesiącach zorganizowane zostaną kolejne wydarzenia i debaty,
a obywatele mogą również zabierać głos bezpośrednio, korzystając ze strony
internetowej, do czego bardzo zachęcamy, formularz dostępny na: https://ec.europa.eu/commission/feedback-future-europe_pl

Zapraszamy również bardzo serdecznie do śledzenia całego wystąpienia. W orędziu Przewodniczący Jean-Claude Juncker przedstawi dalsze wizje rozwoju ww. koncepcji, a pierwsze wnioski mogą zostać sformułowane na posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu 2017 r.

Całe wydarzenie będzie transmitowane na żywo na kanale EbS. Na stronie Komisji na Facebooku dostępna będzie także transmisja bezpośrednia online(link is external).

Dodatkowe informacje:

Nota informacyjna: Debata na temat przyszłości Europy.

Obejrzyj przemówienie w mediach społecznościowych korzystając z hasztagu #SOTEU. Strona internetowa www.ec.europa.eu/soteu

Biała księga w sprawie przyszłości Europy

Proces refleksji nad białą księgą

Dialog obywatelski

powrót