W imieniu organizatorów zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na seminarium naukowe poświęcone tematyce aktualnych problemów Unii Europejskiej oraz ich wpływu na przyszły kształt Unii, które odbędzie się 7 grudnia 2019 r. na UW.

Unia Europejska zmaga się dzisiaj z szeregiem wyzwań, które skutkują podziałami wśród państw członkowskich oraz rzutują na jej przyszłość. Sposoby zarządzania poszczególnymi kryzysami, polaryzacja społeczeństw oraz widoczny brak porozumienia względem dalszego rozwoju Unii i jej polityk stawiają pod znakiem zapytania dotychczasową unijną praktykę metody wspólnotowej, consensusu i demokratyzacji. Rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy realny jest kierunek integracji określany jako Europa narodów z dominującą współpracą międzyrządową i umniejszoną rolą demokratycznie wybranych instytucji. Celem seminarium naukowego jest zastanowienie się, czy i w jaki sposób problemy, przed którymi stoi dziś UE, wpływają lub mogą wpłynąć na kształt Unii i przyjętą formę współpracy. W którym kierunku zmierza UE i jej państwa członkowskie, biorąc pod uwagę dzisiejsze wyzwania?
Seminarium naukowe ma formę warsztatową i będzie składało się z dwóch części:
I. Debata deliberatywna w formule okrągłego stołu z dwoma wystąpieniami keynote speakers oraz dyskusją dot. problematyki seminarium.
II. Warsztaty tematyczne w podziale na panele według zgłoszonych tematów.
Organizatorzy planują utworzenie następujących paneli :
a. Wyzwania natury instytucjonalno-prawnej (np. reforma traktatów, brexit, równowaga instytucjonalna, wewnętrzna organizacja instytucji)
b. Wyzwania natury gospodarczej (np. budżet, strefa euro, WRF, PSiW, semestr europejski, rynek UE)
c. Wyzwania natury politycznej (np. uchodźcy, globalizacja i dezintegracja, bezpieczeństwo obywateli UE)
Zgłoszenia abstraktów
Organizatorzy zapraszają do nadsyłania zgłoszeń w postaci abstraktów wystąpień zawierających problem badawczy, pytania, cel i hipotezy. Zapraszamy szczególnie młodych naukowców. Organizatorzy zapewnią specjalistów w roli moderatorów i dyskutantów paneli. Celem seminarium jest wymiana myśli oraz wzmocnienie kompetencji naukowych.

Prosimy nadsyłać zgłoszenia do 15 listopada 2019 r. poprzez formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/t61AMuHpkuypSzRA9.

Język konferencji
Językiem konferencji jest język polski. Zapraszamy również do zgłaszania wystąpień i paneli tematycznych w języku angielskim.

Patronem medialnym seminarium naukowego jest kwartalnik naukowy Przegląd Europejski
Istnieje możliwość opublikowania artykułów w oparciu o zaprezentowane wystąpienia w Przeglądzie Europejskim (20 pkt MNiSW, lista „Wsparcia dla czasopism”). Na stronie czasopisma znajdziecie Państwo instrukcje dla Autorów.

Finansowanie
Udział w seminarium jest bezpłatny. Koszty wydarzenia zostały pokryte przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z wygranym przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego konkursem ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu pod nazwą „DIALOG”.
W trakcie wydarzenia organizatorzy zapewniają drobny poczęstunek w postaci bufetu kanapkowego i napojów.
Koszty związane z zakwaterowaniem oraz dojazdem uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: k.boiret@uw.edu.pl

Czekamy na Państwa zgłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
prof. dr hab. K. Adam Wojtaszczyk
Organizatorki seminarium:
dr hab. Marta Witkowska oraz dr Karolina Boiret

powrót