Ponad 175,5 mln euro środków z Funduszu Spójności zostanie przekierowane na przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa dla gospodarki i systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Komisja Europejska zatwierdziła zmianę dwóch polskich programów operacyjnych w ramach inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na COVID-19. Dotyczą one województw: łódzkiego i śląskiego.

Komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: – Z zadowoleniem przyjmuję te nowe zmiany w programach operacyjnych w Polsce. Do tej pory Polska przekierowała łącznie 2,6 mld euro z funduszy UE, co okazało się kluczowe nie tylko dla pomocy pracownikom pierwszej linii w walce z wirusem, ale także dla wsparcia polskich przedsiębiorstw w przezwyciężeniu kryzysu i pobudzeniu ożywienia gospodarczego.

Zmiana Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 umożliwi udostępnienie 18,84 mln euro w formie dotacji i pożyczek dla ponad 1675 przedsiębiorstw poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa. Zapewni również 19,7 mln EUR na sfinansowanie rozszerzonego zakresu wsparcia w zakresie diagnostyki i leczenia pacjentów z COVID-19, z uwzględnieniem niezbędnego sprzętu osobistego i medycznego, a także prac remontowych i budowlanych w szpitalach oraz infrastruktury socjalnej w celu odpowiedniej ochrony przed epidemią.

Więcej na/źródło: https://ec.europa.eu/poland/news/210604_silesia_lodz_pl

powrót