30 listopada 2019 roku zakończyła się realizacja projektu „Zasoby humanistyki dla budowania i doskonalenia zintegrowanego modelu zarządzania państwem w świetle dynamiki kryzysów i zagrożeń. Dialog humanistyki i administracji a wyzwania dla Polski”.

Z radością informujemy, iż w toku realizacji projektu uzyskano wszystkie założenia merytoryczne oraz wskaźnikowe.

Dziękujemy wszystkim ekspertom za wytężoną pracę, poświęcony czas i zaangażowanie oraz wszystkim uczestnikom za partycypację w projekcie !

powrót