Centrum Europejskie Natolin, którego oddziałem zamiejscowym jest Instytut Europejski w Łodzi, zaprasza bardzo serdecznie na kolejną konferencję projektową w ramach realizowanego przedsięwzięcia badawczo-naukowego dot. Zasobów Humanistyki, tym razem pod hasłem: Strategie polityczne i zarządzanie bezpieczeństwem państwa: W poszukiwaniu nowych rozwiązań i koncepcji w czasach kryzysuktóra odbędzie się w poniedziałek 26 listopada 2018 r.,  w siedzibie Centrum w Warszawie (ul. Nowoursynowska 84/Sala MSK ). Rejestracja uczestników rozpocznie się od godz. 9:00. Partnerem konferencji jest Instytut Wolności z siedzibą w Warszawie. Język konferencji: angielski oraz polski.

 W trakcie Konferencji podjęte zostaną następujące zagadnienia:

Moduł I – Debata o Państwie (panel oraz otwarta dla uczestników debata z udziałem uznanych i cenionych przedstawicieli świata nauki, kultury i administracji).

Dyskusja dotycząca teorii oraz roli państwa w zglobalizowanym świecie, w perspektywie aktualnych tendencji i procesów zachodzących w Polsce i Europie.

Moduł II  – sesja wykładowa i panelowa: Polityka, strategia i bezpieczeństwo (z udziałem ekspertów zagranicznych oraz krajowych), poświęcona studiom przypadków konkretnych państw oraz wdrażaniu przez nie wybranych polityk i strategii, m.in.: Niemcy, Francja, Wielka BrytaniaPolska; Perspektywa Wschodnia; Perspektywa transatlantycka.

Wśród zaproszonych panelistów oraz prelegentów znajdują się m.in.:

– Prof. Andris Sprūds,  łotewski historyk, politolog, badacz stosunków międzynarodowych, od 2009 dyrektor Łotewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych;

– Dr Ulrich SpeckSenior visiting fellow w berlińskim Biurze The German Marshall Fund of the United States, a wcześniej w Waszyngtonie;

– Pan Jakub Krupa, dziennikarz, aktywista społeczny,  korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Londynie, autor publikacji m. in. w Guardianie, Pulsie Biznesu, Kulturze Liberalnej, Bloomberg Businessweek Polska i słowackiej Pravdzie;

– Prof. Csaba Törő, węgierski politolog, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Uniwersytecie Karoli Gaspar w Budapeszcie i dziekan tamtejszego Wydziału Prawa, współpracownik austriackiego Institute of European and Security Policy. Jest także zewnętrznym konsultantem Dyrekcji Spraw Zagranicznych węgierskiego Zgromadzenia Narodowego;

– Pan Anatoliy Martsynovski, wieloletni dziennikarz i korespondent, jak również redaktor naczelny licznych serwisów oraz wydawnictw ukraińskich (m.in. Evropeys’ka  Pravda, EaP Media Freedom Watch, BBC Media Neighbourhood);

– Dr Łukasz Jurczyszyn, Główny Specjalista-Analityk w Biurze Badań i Analiz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ekspert w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Francji, krajowy koordynator badania Komisji Europejskiej DARE. Absolwent Sciences Po Lille, stypendysta programów dla doktorantów: „doskonałości Eiffel” MSZ Francji (EGIDE) oraz MNiSW Francji;

– Dr Benjamin Stanley, politolog, zajmujący się badaniem zachowania wyborczego i problematyką populizmu w krajach państw Europy Środzkowo-Wschodniej, Visiting Research Fellow na Uniwersytecie w Sussex;

–  Pani Ryszarda Formuszewicz, ekspert ds. bezpieczeństwa oraz relacji polsko-niemieckich, specjalista w Departamencie Analiz Strategicznych Biura Bezpieczeństwa Narodowego;

– Prof. Marek Aleksander Cichocki, kierownik projektu oraz Dyrektor Programowy Centrum Europejskiego Natolin;

– Prof. Tomasz Grzegorz Grosse, Kierownik Zakładu Polityk Unii Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Ostateczny harmonogram i wykaz ekspertów będzie aktualizowany na stronie projektu:  http://zasobyhumanistyki.natolin.edu.pl – aktualności

Jednocześnie zapraszamy także do udziału w bezpłatnych warsztatach tematycznych, które realizowane będą etapowo – pierwsza edycja już 27 listopada 2018r. od godziny 10:00.  Udział w zajęciach umożliwi uczestnikom nabycie istotnych kompetencji i kwalifikacji w takich obszarach jak źródła, procesy i techniki analityczne lub zarządzanie w administracji. Warsztaty prowadzone będę przez doświadczonych ekspertów i praktyków (w tym b. Dyrektora Ośrodka Studiów WschodnichPana dr Olafa Osicę oraz Prof. Artura Wołka, eksperta w zakresie administracji i polityk publicznych AI w Krakowie).

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na konferencji i/lub na warsztatach do dnia 20 listopada 2018 r. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: http://events.e-natolin.eu . Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty dojazdu gości na konferencję i warsztaty do ustalonej kwoty.

powrót