Już 8 marca Europejskie Biuro Doboru  Kadr  (EPSO) rozpocznie tegoroczną rekrutację kandydatów – absolwentów uczelni wyższych –  na stanowiska merytoryczne (AD5). Są to stanowiska o ogólnych profilach zawodowych (np. prawo, administracja publiczna, zasoby ludzkie, ekonomia, finanse, audyt, statystyka). Aplikacje będzie można składać w terminach od 8 marca do 10 kwietnia 2018 r.

Po złożeniu aplikacji rekrutacja będzie obejmować:

  • I etap– Preselekcja – testy komputerowe (CBT), sprawdzające umiejętności rozumienia tekstu pisanego, rozumienia liczb oraz myślenia abstrakcyjnego. Test przeprowadzany jest w jednym z oficjalnych języków UE.
  • II etap– Testy właściwe, zawierające od 15 do 20 pytań dotyczących umiejętności rozwiązywania problemów*.
  • III etap– ocena zintegrowana (assessment centre) – składająca się z 4 komponentów: studium przypadku, ćwiczeń grupowych, wywiadu ustrukturyzowanego oraz prezentacji *.

* te dwa etapu można zdawać w 5 językach do wyboru (angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański). Wybór języków może ulec zmianie – jest on uzależniony od liczby aplikacji złożonych z poszczególnych państwa – im więcej aplikacji z Polski tym większa szansa w przyszłości na organizację tych etapów w języku polskim.

  • Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali najlepsze wyniki. Z tej listy instytucje UE wybierają kandydatów najbardziej odpowiadających profilowi stanowiska. Stanowi to pierwszy krok do uzyskania statusu urzędnika UE.

Poniżej znajdziecie Państwo zbiór użytecznych informacji o konkursach UE:

https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_pl

 Jednocześnie informujemy, iż  w dniu 15 marca (godz. 16:00-20:00) zorganizowane zostaną przez Europejskie Biuro Doboru Kadr Internetowe Targi Pracy.
Podczas Targów zarejestrowani uczestnicy będą mogli uzyskać szczegółowe informacje o procedurach konkursowych, szansach na znalezienie zatrudnienia w strukturach UE.  Będzie to także dobra okazja bezpośredniego porozmawiania z pracownikami EPSO.  Więcej o targach na stronie MSZhttp://bit.ly/2F7q5GY  oraz w serwisie społecznościowym facebook: https://www.facebook.com/events/1408243542615751/

powrót