W dniach 25-26 maja 2017 r. w Łodzi odbyła się kolejna Programowa Konferencja Narodowego Kongresu Nauki, przedostatni panel poprzedzający NKN w Krakowie, zaplanowany w dniach 19 i 20 września 2017 r.

Podczas konferencji dyskutowane są kluczowe problemy i wyzwania, przed którymi stoi nauka i szkolnictwo wyższe, w tym propozycje rozwiązań opracowane przez niezależne zespoły w ramach projektu Ustawa 2.0. Dorobek przeprowadzonych przez zespoły konsultacji oraz konferencji programowych NKN zostaną wykorzystane w pracy nad projektem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Tematem łódzkiej debaty było finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego. W ramach Kongresu odbyła się również, wspierana przez Centrum Dokumentacji Europejskiej w Łodzi, debata studentów w formacie oksfordzkim (finansowana ze środków FRSE), w której udział wzięła reprezentacja WPiA UŁ (pod opieką Pani dr Izabeli Skomerskej-Muchowskiej, Adiunkta w Katedrze Prawa Europejskiego WPiA) oraz drużyna z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zespół z UŁ jednomyślnie w opinii jurorów okazał się zwycięski. Ekspertem reprezentującym Centrum Dokumentacji Europejskiej oraz Centrum Europejskie Natolin był dr Michał Andrzejczak.

Zwycięzcom gratulujemy !

Pragniemy również bardzo gorąco podziękować  Pani prof. UŁ dr hab. Monice Namysłowskiej, Kierownikowi Zakładu Europejskiego Prawa Prywatnego w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ, za zaangażowanie oraz wsparcie w zakresie organizacji debaty.

Opublikowany przez Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich na 28 maja 2017

Pełna informacja o Kongresie:

Konferencja Łódź – 25-26.05.2017

powrót