W dniach 20-21 marca  eksperci  CEN oraz zamiejscowego oddziału CEN IE w Łodzi, na zaproszenie Oddziału IPN w Katowicach, wzięli udział w komisjach oceniających etap regionalny turnieju debat historycznych dot. historii Polski i Śląska w XX w., jako ważna składowa pamięci europejskiej. Turniej organizowany był w Mieście Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach.

Turniej Debat Historycznych to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych wykorzystujący debatę oksfordzką, jako narzędzie edukacyjne. Celem projektu jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy historycznej na temat ważnych problemów związanych z historią Polski XX wieku, a także przygotowanie młodzieży do aktywnego udziału w życiu publicznym.

Młodzież debatowała nad następującymi tezami:

1. Przemysł górnośląski miał większe znaczenie dla gospodarki II Rzeczpospolitej niż Niemiec.

2. Bez pomocy Polski nie udałoby się osiągnąć celów zakładanych w III powstaniu śląskim.

3. Wizja Śląska prezentowana przez Wojciecha Korfantego była korzystniejsza dla rozwoju tego regionu w ramach II Rzeczpospolitej niż wizja Michała Grażyńskiego. ​

4. Pozostanie na emigracji po II wojnie światowej było najlepszym rozwiązaniem dla żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. ​

5. Gospodarka PRL była gospodarką permanentnego kryzysu.

6. Okres rządów Edwarda Gierka słusznie nazywany jest „złotą dekadą”.

Zwycięzcą regionalnego etapu została drużyna z  IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, drugie miejsce zajął zespół z III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie. 13 i 14 czerwca zwycięzcy z Sosnowca wezmą udział w ogólnopolskim finale Turnieju w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Turniej prowadzony jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałków Sejmu i Senatu.

powrót