Szanowni Państwo,

w dniu 5 kwietnia 2018 r. w Instytucie Europejskim odbył się wielki finał turnieju debat oksfordzkich RODEH dla młodzieży oświatowej obejmujący tematykę historyczno-europejską, pod hasłem Polska na kartach historii Europy i Unii Europejskiej – pamięć, teraźniejszość, wyzwania na przyszłość. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Centrum Europejskie Natolin w swoim zamiejscowym oddziale w Łodzi, we współpracy m.in. z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce oraz Łódzkim Kuratorem Oświaty. Koordynatorem i inicjatorem wydarzenia był Pan Konrad Dziurdzia.  Turniej wzbudził istotne zainteresowanie, debaty śledziło blisko 100 osób. W Turnieju udział wzięła wybitnie uzdolniona młodzież z całej Polski, zwycięzcy zakończonych turniejów regionalnych RODEH w roku 2017. Debaty przebiegały na niezwykle wysokim poziomie, zarówno merytorycznym jak i oratorskim.

W ostatecznej potyczce finałowej wygrała drużyna I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach,  pod opieką Pani Lucyny Staniczek, broniąc skutecznie tezy, iż:

Własne doświadczenia historyczne w XIX i XX w. obligują Polskę do prowadzenia otwartej polityki migracyjnej na forum Unii Europejskiej 

II miejsce zajął zespół Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku pod opieką Pani Beaty Pietrzak – Lisieckiej.

III miejsce zajął zespół VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, prowadzony przez Panią Urszulę Muszyńską, debatując nad tezą:

Jednolity podręcznik do nauki historii XX w. na poziomie szkoły średniej dla krajów Unii Europejskiej wzmocni proces integracji europejskiej

IV miejsce przypadło XXIX Liceum Ogólnokształcącemu im. hm. Janka Bytnara „Rudego” w Łodzi, pod wodzą Pana dr Artura Rosiaka.

Zwycięzcy turnieju, oprócz licznych nagród rzeczowych, za I miejsce otrzymali także nagrodę finansową w kwocie 1500 zł do wykorzystania w trakcie roku 2018 na organizację 1 wybranego wydarzenia o charakterze edukacyjnym, dydaktycznym, kulturalnym lub naukowym w obszarze kształtowania, promowania wiedzy historycznej, regionalnej, patriotycznej oraz europejskiej.

WSZYSTKIM DRUŻYNOM GRATULUJEMY NIEZWYKŁEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI, OPIEKUNOM GRATULUJEMY WYBITNIE UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY ORAZ DZIĘKUJEMY ZA ZAANGAŻOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO TURNIEJU !!!

powrót