W dniu 19 czerwca w Instytucie Europejskim w Łodzi odbył się kolejny finał projektu Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego (MPE), edycja XI.

MPE to cykliczny projekt edukacyjny zaadresowany do szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z Łodzi i regionu. Projekt ma charakter konkursu zorganizowanego z podziałem na typy szkół. Uczniowie zbierają punkty za poszczególne elementy, m.in. : aktywność, test wiedzy o UE, opracowanie stanowiska rezolucji danej frakcji, indywidualna rozprawka, stworzenie filmu pt. „Co dała mi Unia Europejska” czy udział w sesji plenarnej XI edycji MPE. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie młodzieży możliwości poznania zasad funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, udziału w cyklu debat, wykładów czy negocjacji oraz zachęcenie jej do zaangażowania w projekty regionalne oraz europejskie.

Przez ponad 4 miesiące tej edycji (od marca do czerwca 2017) ponad 60 uczniów ze 16 szkół z województwa łódzkiego (w tym z Łodzi, Zgierza, Kutna i Pajęczna) pracowało wspólnie we frakcjach, poznając zasady negocjacji i wypracowując stanowiska grup politycznych oraz indywidualne pisząc projekty rezolucji na temat „Europejskiej polityki migracyjnej”. Ponadto każdemu spotkaniu towarzyszył wykład przewodni prowadzony przez specjalistów (także ekspertów CDE).

Uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem, przygotowaniem merytorycznym oraz formalnym.  Współorganizatorem edycji projektu było Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, zaś partnerem finału przedsięwzięcia – Instytut Europejski w Łodzi oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej, w tym w zakresie prac komisji oceniającej: Dyrektor Janusz Moos oraz Pan Konrad Dziurdzia – Kierownik CDE w Łodzi.

W dniu finału uczniowie mieli również możliwość udziału w wykładzie eksperta Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, dotyczącego nowatorskiej aplikacji, geoportalu  i narzędzia diagnostycznego – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

https://www.najnowsze-wiadomosci.eu/artyku%C5%82/final-xi-edycji-mlodziezowego-parlamentu-europejskiego/1471408

Laureaci 3 pierwszych miejsc w kategorii Gimnazja oraz 3 pierwszych miejsce w kategorii Szkoły Ponadgimnazjalne pojadą na wyjazd studyjny do Brukseli.
Oto lista najlepszej 6-stki XI edycji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego

KATEGORIA GIMNAZJA
· I MIEJSCE
Anna Drzymała – Gimnazjum nr 1 w Łodzi
· II MIEJSCE
Kornelia Jasiuk – Gimnazjum nr 29 w Łodzi
· III MIEJSCE

JAKUB ZNYK – Społecznego Gimnazjum nr 1 STO w Łodzi

KATEGORIA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
· I MIEJSCE
Anna Balcerzak – Zespół Szkół w Pajęcznie
· II MIEJSCE
Julia Zawierucha – XXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
· III MIEJSCE
ex æquo
Jagoda Zawierucha – XXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
Jakub Kopeć – XXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Projekt został zainicjowany w 2006 r. przez dra Jacka Saryusz-Wolskiego, posła do Parlamentu Europejskiego.

 

powrót