W dniu 16 listopada w Instytucie Europejskim w Łodzi zakończyliśmy z dużym sukcesem dwudniową konferencję międzynarodową, połączoną z cyklem wyjątkowych paneli eksperckich, współfinansowaną ze środków NATO : „NATO Towards the Challenges of a Contemporary World – After the Warsaw 2016 Summit”.

Tematem spotkania była wieloaspektowa ocena i analiza kwestii bezpieczeństwa na świecie oraz w Europie i przyszłość Sojuszu Północnoatlantyckiego, wyzwania jakie stoją przed nim po warszawskim szczycie. Spotkanie otworzyli: Dr Robert Czulda (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego), Profesor Paweł Starosta (Prorektor ds. współpracy krajowej i międzynarodowej UŁ), Profesor Radosław Bania (Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ) oraz Profesor Marek Aleksander Cichocki (Dyrektor Programowy Centrum Europejskiego Natolin, członek Rady Ośrodka Studiów Wschodnich oraz Narodowej Rady Rozwoju Humanistyki, ekspert Centrum Dokumentacji Europejskiej w Łodzi). Rozpoczęcie uświetnił także swoim wystąpieniem w formie wideo -wykładu Pan Jamie Shea, Zastępca Sekretarza Generalnego NATO ds. Nowych Wyzwań Bezpieczeństwa.

 Jednocześnie, w ramach tego wspaniałego otwarcia, Profesor Cichocki inaugurował w trakcie swojego wystąpienia formalną reaktywację Centrum Dokumentacji Europejskiej w Łodzi, witając w szczególności Pana Rafała Szyndlauera, koorydantora sieci CDE w Polsce z ramienia Komisji Europejskiej, wieńcząc kilkumiesięczne prace restrukturyzacyjne zakończone już we wrześniu 2016 roku.

Wśród licznych wywiadów tego dnia z gośćmi specjalnymi wydarzenia, reaktywację CDE podkreślono dedykowanym wywiadem dla Dziennika Łódzkiego z udziałem Kierownika Centrum, Pana Konrada Dziurdzi, przedstawiciela Komisji Europejskiej, Pana Rafała Szyndlauera oraz przedstawiciela administracji publicznej i nauki z regionu łódzkiego, Pana Dr Karola Dziudy z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMŁ (http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/lodz/a/reaktywacja-lodzkiego-centrum-dokumentacji-europejskiej,11461961/ )

W dalszej części konferencji oraz dyskusji panelowej, swoje stanowiska przedstawili: Pan Ian Brzezinski, wybitny ekspert ds. międzynarodowych i wojskowych w Atlantic Council, Pan David A. Shlapak z RAND Corporation oraz Pan Martin Zapfe, Szef Zespołu Bezpieczeństwa Globalnego w Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem w Zurichu. Moderatorem panelu był Profesor Przemysław Żurawski vel Grajewski, doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Spraw Zagranicznych RP.

Pierwszy dzień zakończył się serią wystąpień, moderowanych przez Profesora Cichockiego, z udziałem m.in. Pana Ovidiu Drangi, Ambasadora Rumunii w Polsce oraz Gustava Gressela, z Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych (ECFR) w Berlinie.

W kolejnym dniu spotkania międzynarodowa grupa uczestników konferencji, w tym m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Ukrainy, Gruzji, Litwy, Czech, Polski, Turcji czy Cypru, wzięła udział w serii paneli eksperckich, poruszając niezwykle kompleksowo tematykę dot. bezpieczeństwa, zarówno w ujęciu funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego jak i w perspektywie wyzwań dla poszczególnych krajów członkowskich oraz bardziej globalnie dla Unii Europejskiej, wśród niezwykle szerokiej listy modułów podniesiono m.in.: kwestie destabilizacji ładu europejskiego, relacji NATO-Rosja oraz UE-Rosja, konfliktu na Ukrainie, kryzysu migracyjnego, wojny hybrydowej, współpracy i roli Turcji w kształtowaniu bezpieczeństwa w Europie, terroryzmu oraz cyber-terroryzmu, jak również bezpieczeństwa energetycznego.

img_7501
img_7541 img_755815111089_1834677026816510_1698986568800821649_o15042239_1834676480149898_2656420795010896730_o
15068518_1834676216816591_7334805581504523442_o15123388_1834676716816541_2473759808341644139_o
dsc_4804img_7575wwdscn0263

powrót