Centrum Europejskie Natolin zainicjowało w swoim zamiejscowym oddziale w Łodzi, Instytucie Europejskim, działalność biura projektu Elektroniczna platforma transferu wiedzy i zasobów źródłowych : Wizje roli Polski w Europie Środkowo-Wschodniej w koncepcjach geopolitycznych, gospodarczych i cywilizacyjno-kulturowych w XX w., finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem  projektu jest dialog humanistyki z nowymi technologiami oraz wdrażanie idei humanistyki dla rozwoju oraz doskonałości naukowej, poprzez utworzenie pierwszej w Polsce multimedialnej, dwujęzycznej interaktywnej platformy elektronicznej w formule repozytorium elektronicznego, stanowiącej swoiste połączenie kompendium cyfrowego oraz bogatej i szczegółowej bazy wiedzy na temat wizji roli Polski w Europie Środkowo-Wschodniej w dorobku polskich przedstawicieli w XX w. (z nawiązaniem do wieku XIX). W ramach implementacji założeń IT wykorzystane zostanie narzędzie UX (user experience).

Na platformie udostępnione zostaną naukowo opracowane materiały źródłowe (archiwalne, biblioteczne, zdigitalizowane muzealia), wybory pism politycznych i publicystyki, specjalnie opracowane pod kątem projektu interaktywne słowniki biograficzne i terminologiczne, ekstensywne bibliografie tematyczne, jak również analizy badawcze i publikacje naukowe, które powstaną w toku realizacji projektu.

 

powrót