Zachęcamy do składania aplikacji na stanowisko WordPress specialist/administrator:

  • Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za poprawne i nieprzerwane działanie platformy e-learningowej.
  • Administrowanie i rozwój na bazie WordPress i LearnDash platformy e- learningowej z implementacją layout na bazie template, pluginów, edytorów, funkcjonalności.
  • Programowanie i implementowanie dodatków w ramach WordPress.
  • Wdrażanie aktualizacji bezpieczeństwa, pluginów i silnika.
  • Bieżące rozwiązywanie problemów.
  • Prowadzenie dokumentacji zmian.
  • Monitorowanie wydajności, wdrażanie optymalizacji.
  • Wsparcie użytkowników platformy.
  • Obsługa procesu prowadzenia webinarów.
  • Współpraca z zespołem wdrażającym kursy e-learningowe w zakresie tworzenia kursów, Wsparcie w wybranych procesach i aktywnościach.

Aplikacje winny być kierowane na adres: natolin4cb@coleurope.eu

Więcej informacji na:

WordPress Specialist

powrót