17 maja Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi wspólnie z Centrum Europejskim Natolin, w tym oddziałem zamiejscowym CEN w Łodzi, Instytutem Europejskim, zorganizowała w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskiego konferencję historyczną „Z tradycją w nowoczesność – patriotyzm jutra”. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach forum idei dla bezpieczeństwa i dialogu społecznego, z okazji 100lecia polskiej Policji. Wydarzenie otworzyło odczytanie listu  Komendanta Głównego Policji  gen. insp. Jarosława Szymczyka. W ramach wystąpień podjęto tematykę zbrodni katyńskiej, z uwzględnieniem historii mordu na funkcjonariuszach i oficerach Policji polskiej (ponad 8 tysięcy policjantów), przytoczono również szereg postaci i biogramów historycznych, w tym: płka Janusza Zygmunta Jagrym-Maleszewskiego (m.in. oficera Legionów Polskich oraz po odzyskaniu niepodległości, w latach 1926–1935 Komendanta Głównego Policji Państwowej, patrona policji łódzkiej) oraz Mariana Kozielewskiego (również m.in. żołnierza Legionów Polskich, Komendanta wojewódzkiego PP we Lwowie, I Komendanta PP Miasta Stołecznego Warszawy, brata Jana Karskiego). W ramach wydarzenia podjęto również tematykę ewolucji odznaczeń polskich w perspektywie XX i XXI wieku, zrealizowano pokaz historycznego umundurowania oraz wzorów nowego umundurowania wyjściowego policji. Na zakończenie  uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzenia  Muzeum Miasta Łodzi.

powrót