W ramach kolejnej edycji forum idei dla bezpieczeństwa i dialogu, zainicjowanego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, 27 września w auli WODN w Zgierzu zrealizowana została konferencja pod hasłem „Edukacja i Bezpieczeństwo”. Organizatorami i partnerami wydarzenia byli: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Centrum Europejskie Natolin oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Spotkanie poświęcone zostało wieloaspektowej analizie tematyki bezpieczeństwa oraz profilaktyki w systemie edukacji.

W konferencji udział wzięli m.in. V-ce Marszałek Województwa Łódzkiego – Pan Robert Baryła, V-ce Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Pani Halina Cyrulska, Dyrektor RCPS w Łodzi Pani Anna Mroczek, Prezes CBRD w Łodzi Pan Tadeusz Zagajewski, Z-ca Kierownika Oświaty Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi Pani Aleksandra Zasiadczyk-Bogus, prof. dr hab. Irena Motow z Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi, Pani Grażyna Pisarska reprezentująca ZNP Zarządu Okręgu Łódzkiego, eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych, szefowie i przedstawiciele służb mundurowych, bardzo liczne grono przedstawicieli środowiska oświatowego (dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, edukatorzy podejmujący w swoich działaniach tematykę profilaktyczną i prewencyjną), jak również naczelnicy wydziałów prewencji komend miejskich i powiatowych policji oraz policjanci-profilaktycy z regionu. Łącznie w wydarzeniu udział wzięło ok. 250 osób.

W ramach wystąpień podjęto m.in. analizę potrzeb profilaktycznych młodzieży, prezentację serwisu profilaktycznego (Polska/UE), tworzonego we współpracy Centrum Europejskie Natolin oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi (Wydział Prewencji), współpracę z Policją w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, jak również niezwykle ważną, psychologię tłumu w sytuacjach kryzysowych, Pan Konrad Dziurdzia, Z-ca Dyrektora ds. Programowych CEN, przedstawił również programy i projekty UE w sferze edukacji, wspierające działalność profilaktyczną w Polsce i w Europie. Zaprezentowano także wersję demonstracyjną „Poradnika Profilaktycznego”, którego autorami są m.in. policjanci-profilaktycy garnizonu łódzkiego, nauczyciele-konsultanci ośrodków doskonalenia zawodowego czy przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Łodzi. W genezę jego utworzenia zaangażowali się również dyrektorzy, pedagodzy i nauczyciele, przekazując potrzeby i problemy w obszarze bezpieczeństwa współczesnej szkoły. Poradnik będzie w wersji finalnej dostępny elektronicznie na ww. platformie internetowej.

Panele podkreślały znaczenie i skuteczność podejmowania współdziałania na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz podnoszenia świadomości odbiorców o współczesnych zagrożeniach czyhających dla młodych ludzi, których katalog rozszerza się w Polsce i w UE.

powrót