Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej MSZ poszukuje kandydatów w ramach drugiego konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2018 (ADK 2018 „B”).

Komplet dokumentów należy złożyć w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub przesłać w terminie do 16 marca 2018 r.

Rozpoczęcie aplikacji: 10 września 2018

Początek konkursu: 9 kwietnia 2018

Główne obowiązki aplikanta:

  • ukończenie programu szkoleń w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej
  • odbycie stażu zawodowego w MSZ oraz w placówce zagranicznej
  • ukończenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej
  • udział w innych szkoleniach, kursach oraz zagranicznych wizytach studyjnych przewidzianych przez kierownika aplikacji
  • przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • obywatelstwo polskie
  • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne
  • znajomość dwóch języków obcych na poziomie umożliwiającym wykonywanie zadań w służbie zagranicznej
  • dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego

Szczegółowe informacje na :

http://www.msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/ministerstwo/praca_i_kariera/aplikacja_dyplomatyczno_konsularna/

powrót