Z radością informujemy, iż dzięki wsparciu finansowemu Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Centrum Dokumentacji Europejskiej w Łodzi rozpoczęło w 2019 r. realizację projektu wydawniczo-informatycznego: Młody Obywatel w UE – Bezpieczeństwo, prewencja, profilaktyka, we współpracy z m.in. Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi. W ramach zadania opracowany zostanie dwu-modułowy poradnik/publikacja elektroniczna związana z wieloaspektową analizą zagrożeń czyhających na młodych ludzi w Polsce i w Europie (w tym sekcja praktycznych porad dot. realizacji edukacji profilaktycznej na różnych poziomach kształcenia) oraz dedykowany landing page/serwis internetowy poświęcony promocji poradnika oraz aspektom bezpieczeństwa, prewencji i profilaktyki w Polsce i regionie łódzkim, w tym promocji działań UE w przedmiotowym zakresie.  Kierownikiem zadania jest Pan Konrad Dziurdzia.

powrót