Komisja Europejska ogłosiła nowe zaproszenia do składania wniosków w dziedzinie szkoleń, umiejętności i rozwoju kariery naukowców – MSCA. „Maria Skłodowska-Curie” to unijny program finansowania kształcenia doktoranckiego i podoktorskiego, będącego częścią „Horyzont Europa”.
Zaproszenia zostały ogłoszone w związku z przyjęciem programu prac „Horyzont Europa” na lata 2021-2022. Celem działań MSC, których łączny budżet na lata 2021-2027 wynosi 6,6 mld euro, jest wspieranie naukowców z całego świata, na wszystkich etapach ich kariery zawodowej i we wszystkich dziedzinach. Działania te przynoszą również korzyści instytucjom: wspierają doskonałe programy doktoranckie i podoktorskie oraz wspólne projekty w dziedzinie badań naukowych i innowacji, zwiększają atrakcyjność i widoczność instytucji na poziomie globalnym oraz wspierają współpracę z podmiotami spoza środowiska akademickiego, w tym z dużymi przedsiębiorstwami i MŚP.

Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: – Kryzys związany z COVID-19 po raz kolejny uwypuklił rolę, jaką odgrywają w Europie wysoko wykwalifikowani naukowcy zdolni do przewidywania nadchodzących wyzwań i radzenia sobie z nimi. Kryzys ten pokazał również, jak ważne jest informowanie decydentów i społeczeństwa o faktach naukowych oraz prowadzenie badań interdyscyplinarnych. W tym kontekście ważnym instrumentem są działania „Maria Skłodowska-Curie”. Zostały one uruchomione 25 lat temu i od tego czasu zachęcają kobiety i mężczyzn do podjęcia kariery naukowej oraz zwiększają atrakcyjność Europy dla największych talentów z całego świata.

W 2021 r. działania „Maria Skłodowska-Curie” zapewnią około 822 mln euro na realizację następujących pięciu głównych działań w ramach programu prac:

  • Sieci doktoranckie MSCA
  • Stypendia podoktorskie MSCA
  • Wymiany pracowników MSCA
  • MSCA COFUND
  • MSCA i obywatele

Źródło: https://ec.europa.eu/poland/news/210622_Maria_Curie_pl

Więcej na: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

powrót