Partnerstwo Wschodnie powinno stać się jednym z priorytetów Unii Europejskiej – takiego zdania są ministrowie spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego, którzy spotkali się w Warszawie. W rozmowach wzięli też udział szefowie MSZ z innych państw: Chorwacji, Estonii, Rumunii i Szwecji oraz unijny komisarz do spraw europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych Johannes Hahn

Czytaj więcej : https://ec.europa.eu/poland/news/170412_hahn_V4_pl

 

 

powrót