Szanowni Państwo,

z radością informujemy, iż dnia 1 sierpnia 2017 r. rozpoczęliśmy realizację wyjątkowej inicjatywy edukacyjnej: Regionalnego Ośrodka Dialogu i Edukacji Historycznej w Łodzi (w skrócie RODEH), stanowiącej platformę wiedzy, umiejętności i współpracy o zasięgu międzywojewódzkim (region: województwo łódzkie wraz z przyległymi: mazowieckim, śląskim, świętokrzyskim, opolskim i wielkopolskim).

W ramach działań RODEH przeprowadzony zostanie do końca br. roku m.in.:

a) komponent konkursowo-turniejowy, łączący w sposób interdyscyplinarny: historię Polski XX w., pamięć europejską, edukację regionalną i patriotyczną, wiedzę o społeczeństwie z elementami dyplomacji publicznej, z wykorzystywaniem: aktywnych nowatorskich metod i form pracy, technologii informacyjno-komunikacjnych oraz pracy zespołowej, wraz z modułem doskonalenia kompetencji praktycznych/pro-zawodowych dla uczniów. W tym m.in. organizowany będzie dedykowany turniej debat oksfordzkich dla młodzieży.

b) komponent innowacyjnej i interdyscyplinarnej stacjonarnej Akademii Wiedzy i Umiejętności RODEH 2017, we współpracy z partnerami wspierającymi i jednostkami patronującymi.

c) komponent elektronicznego repozytorium materiałów edukacyjnych, dydaktycznych oraz informacyjnych.

Niniejsze zadanie, oprócz środków własnych Centrum Europejskiego Natolin, współfinansowane jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w ramach programu wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych w 2017 r.

Zapraszamy do śledzenia działań projektu, jak i współpracy przy tej wyjątkowej inicjatywie, już niebawem uruchomiona zostanie dedykowana strona zadania, o czym poinformujemy w Aktualnościach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót