Nadeszła pora, by bliżej przyjrzeć się cywilnemu wykorzystaniu robotów – uważają posłowie z Komisji Prawnej. Posłowie przyjęli sprawozdanie, w którym wzywają Komisję Europejską do zaproponowania przepisów prawnych, które regulowałyby stosowanie robotów. O propozycjach posłów rozmawialiśmy ze sprawozdawczynią Mady Delvaux (S&D, Luksemburg). 

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/20170109STO57505/mady-delvaux-potrzebne-s%C4%85-unijne-przepisy-reguluj%C4%85ce-robotyk%C4%99

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20170110IPR57613/robots-legal-affairs-committee-calls-for-eu-wide-rules

powrót