14 września 2000 r. Maisons-Laffitte zmarł Jerzy Władysław Giedroyć – publicysta, polityk i działacz emigracyjny. Działalność polityczna Giedroycia rozkwitła po przewrocie majowym – stał się wówczas kluczową postacią Myśli Mocarstwowej i Związku Pracy Mocarstwowej. Była także redaktorem tygodnika „Dzień Akademicki”, które przekształciło się w dwutygodnik „Bunt Młodych”. Wszedł także w skład rządów pomajowych w latach 30. Wybuch wojny zmusił go do ewakuacji do Rumunii. Szeroko angażował się w życie polityczne w już zmienionych warunkach. Został m.in. szefem biura polskiego ambasady w Chile, zaznaczył swoją obecność także na froncie wojennym jako żołnierz brygady Karpackiej, z którą walczył m.in. pod Tobrukiem oraz w armii gen. Władysława Andersa. Po wojnie założył w Rzymie Instytut Literacki, który stworzył warunki do działalności wydawniczej i publicystycznej. W tym obszarze wydawano tytuł „Kultura” oraz „Zeszyty Historyczne”. Z osobą Jerzego Giedroycia wiążę się przede wszystkim koncepcja suwerenności Ukrainy, Litwy oraz Białorusi powszechnie znana w formie skrótowej „ULB”, którą sformułowała wspólnie z Juliuszem Mieroszewskim.

powrót