Zapraszamy serdecznie do pobrania unikalnego anglojęzycznego wydania książki Prof. Bohdana Cywińskiego : Szańce kultur: szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej w formacie EPUB. Projekt wydawniczy zrealizowany przez Centrum Europejskie Natolin ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczonych na działania upowszechniające naukę, wspierany przez Centrum Dokumentacji Europejskiej w Łodzi. Książka z uwagi na aktualną sytuację geopolityczną Europy i Unii Europejskiej w obszarze wschodnim, w szczególności relacji z Rosją,  wydaje się być doskonałą propozycją dla osób koncentrujących się na polityce, historii  Europy Środkowej i Wschodniej, w zakresie pracy naukowej, zawodowej, zawierając  wyjątkowo precyzyjną analizę uwarunkowań historyczno-kulturowych regionu.

Książka stanowi najpierw próbę własnego spojrzenia na zagadki duchowości i kultury rosyjskiej, później – opis kultur Finów, Estończyków, Łotyszy, Białorusinów, Ukraińców, Mołdawian, Tatarów Krymskich, Gruzinów, Ormian, Azerbejdżan, górskich ludów Kaukazu, wreszcie rosyjskich Żydów – w ich zderzeniach z rusyfikacyjną presją imperialnej Rosji. Porównanie tych narodowych historii skłania do refleksji, jak ewoluuje i czym staje się kultura w życiu narodu zniewolonego politycznie. Książka profesora Bohdana Cywińskiego jest fascynująca. Poświęcona kulturze i historii szerzej rozumianych naszych krajów ościennych […] Autor w sposób wnikliwy analizuje kształtowanie się mentalności mieszkańców poszczególnych terenów. Na tle wydarzeń historycznych umieszcza rozważania o kulturze, sięga do najdalszej przeszłości każdego z omawianych ludów i krajów, w sposób jasny i zwarty prowadzi czytelnika przez kolejne wydarzenia, pokazując ich przyczyny i konsekwencje, aż do współczesności. Zrozumienie różnic w mentalności pozwala inaczej patrzeć na każdego z sąsiadów bliższych czy dalszych.

Prof. Elżbieta Janus

„Szańce kultury” to nie tylko nader ciekawe refleksje z antropologii politycznej, lecz przede wszystkim model analizy. Rozbicie treści na odpowiadające krajom części, gdzie każda opisuje inny zestaw zachowań i reakcji ludzkich, stymuluje ku poszukiwaniu rozwiązań dla rozlicznych refleksji wynikłych z kontrastowości opisu […] Książka skłania jednocześnie do niesłychanie mieszanych i kontrastowych odczuć przerażenia, podziwu, nienawiści, uwielbienia, odrazy. W sumie tak dysonansowy ładunek nie może wywołać innych reakcji niż całkowitej i bezmyślnej akceptacji Rosji lub niepohamowanej woli ucieczki i odrzucenia wszystkiego co rosyjskie.

Prof. Marek Śliwiński​

Jednocześnie, pragniemy podkreślić, że pod koniec grudnia zeszłego roku Centrum Dokumentacji Europejskiej w związku z wydaniem anglojęzycznym gościło  debatę dotyczącą aktualnego wymiaru polityki wschodniej oraz edukacji, w której udział wzięło 10 historyków, w szczególności nauczycieli,  z regionu łódzkiego oraz m.in. Prof. Marek Aleksander Cichocki. Planowane jest również kolejne spotkanie w roku 2017.

http://sanctuariesofcultures.natolin.edu.pl/

powrót