Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Rada Europy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, z udziałem fińskiej prezydencji w Komitecie Ministrów Rady Europy zapraszają do udziału w międzynarodowej Warszawskiej Konferencji na temat roli i pozycji organizacji pozarządowych w Radzie Europy, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim, w dniu 22 marca 2019 r. W panelu wysokiego szczebla udział wezmą:

  • dr hab. Maciej Duszczyk Prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, 
  • Prof. dr hab. Stanisław Sulowski Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
  • Prof. dr hab. Jacek Czaputowicz Minister Spraw Zagranicznych RP
  • Thornbjørn Jagland Sekretarz Generalny Rady Europy
  • Anne Sipiläinenthe Podsekretarz, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Finlandii, pełniącej prezydencję w Komitecie Ministrów Rady Europy

Osoby zainteresowane udziałem, prosimy o zgłoszenie uczestnictwa na adres e-mail: coe70@msz.gov.pl do 15 marca 2019 r. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

 

Więcej informacji na: http://ptse.eu/aktualnosci.html

powrót