Z radością informujemy, iż Centrum Europejskie Natolin (wraz ze swoim zamiejscowym oddziałem w Łodzi, Instytutem Europejskim) zakończyło w ramach prowadzonego projektu badawczo-naukowego finansowanego ze środków MNiSW w obszarze budowania i doskonalenia zintegrowanego modelu zarządzania państwem w świetle dynamiki kryzysów i zagrożeń, serię warsztatów tematycznych dot. kształtowania kompetencji analitycznych oraz dot. roli współczesnego państwa w budowaniu strategii bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego. Sesje zorganizowane w lutym oraz marcu 2019r. z udziałem blisko 50 osób, przeprowadzone zostały we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, oraz dedykowane były przede wszystkim kwestiom zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego RP w obliczu procesów migracyjnych w Europie i na świecie oraz aspektom szeroko-rozumianej wielokulturowości w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zajęcia kierowane były w szczególności do przedstawicieli formacji i podmiotów odpowiedzialnych za gwarantowanie bezpieczeństwa wewnętrznego RP. Zajęcia uzupełnione zostały również o dedykowane wizyty w Agencji FRONTEX (Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej  z siedzibą w Warszawie). Przedmiotowe warsztaty stanowiły uzupełnienie już dwóch edycji zajęć, zrealizowanych pod koniec roku ubiegłego dla sektora naukowego, pozarządowego, biznesowego oraz administracyjnego, w szczególności w obszarze tematycznym tzw. cyklu i źródeł analitycznych, z udziałem blisko 40 osób.

W ramach wszystkich 4 edycji zajęcia poprowadzili:

  • Prof. dr hab. Artur Wołek
  • Dr Olaf Osica
  • Prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse
  • Prof. dr hab. Artur Gruszczak
  • Pan Krzysztof Strachota

 

Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie!

powrót