W imieniu organizatorów zachęcamy do udziału w Webinarium, które odbędzie się 11 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 16:00.

Temat: platforma edukacyjna „Hi-story lessons. Teaching & learning about 20th-century European history

Program (60 min):
Hi-story lessons i idea projektu.
Jak uzyskać dostęp do naszych bezpłatnych narzędzi edukacyjnych online?
Jak korzystać z naszych materiałów w klasie?
Sesja pytań i odpowiedzi.
Rejestracja na platformie ZOOM: Webinar Registration – Zoom

„Hi-story lessons. Teaching & learning about 20th-century European history” to wielojęzyczny internetowy projekt edukacyjny przeznaczony dla nauczycieli ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Platforma jest dostosowana do programu nauczania i odpowiada na potrzeby uczniów w wieku 13–18 lat. Zgromadzone na portalu treści mogą być szeroko wykorzystywane do pracy w klasie, ale także w ramach edukacji nieformalnej.

Serwis zawiera wiele narzędzi edukacyjnych pomocnych w przekazywaniu wiedzy o historii i kulturze Europy XX wieku. Obejmuje takie materiały, jak: infografiki, animacje, scenariusze lekcji, a także przejrzyste opracowania zagadnień „w pigułce”. Materiały poświęcone są kluczowym wydarzeniom w historii Europy XX wieku ukazanym w szerokim kontekście zachodzących w tym czasie przemian społeczno-ekonomicznych i kulturalnych.

Hi-storylessons_Prezentacja portalu_Webinarium_ INFORMACJA

powrót