Zapraszamy bardzo gorąco do wzięcia udziału w konkursie na projekt plakatu związanego tematycznie z 30. rocznicą powołania Grupy Wyszehradzkiej. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej.

Więcej informacji oraz zasady konkursu poniżej.

Strona konkursu:
https://v4postercompetition.eu

Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do obywateli państw należących do Grupy Wyszehradzkiej: Czech, Polski, Słowacji i Węgier.

Terminy konkursowe:

Rozpoczęcie konkursu:
02.09.2020
Termin nadsyłania plakatów:
18.10.2020
Rozstrzygnięcie konkursu:
do dnia 31.11.2020

Nagrody:
I nagroda – 2000 EUR
II nagroda – 1000 EUR
III nagroda – 500 EUR
9 x wyróżnienie – 150 EUR

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione projekty znajdują się w kalendarzu na rok 2021, który będzie dystrybuowany na cały świat przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i podległe jemu polskie placówki zagraniczne.

Kontekst:

Grupa Wyszehradzka (Visegrad Group, V4) to jeden z głównych formatów współpracy państw Europy Środkowej, którego członkami są Czechy, Słowacja, Węgry i Polska. V4 utworzona została w 1991 r., a jej pierwotnym celem było wzajemne wspieranie się przez państwa członkowskie w dążeniach do przystąpienia do Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Obecnie współpraca przebiega na wielu płaszczyznach, zarówno wewnętrznie, jak i na forum UE i innych organizacji międzynarodowych. Bieżący tryb współpracy w ramach V4 wyznaczają rotacyjne, roczne przewodnictwa poszczególnych państw członkowskich. Bieżące przewodnictwo w V4 sprawuje Polska i w jego trakcie przypadnie 30. rocznica powołania Grupy Wyszehradzkiej. Z tej okazji, w roku jubileuszowym 2021, planowany jest szereg działań mających na celu uczczenie tej rocznicy.

Więcej informacji na stronach:
https://www.gov.pl/web/V4prezydencja
http://www.visegradgroup.eu/

powrót